Aktuālākie notikumi

"Mēs Latvijai 2017" - startē biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" projekts

No 2017. gada maija līdz novembra beigām biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" īsteno projektu "Mēs Latvijai 2017". Tas norit projektu konkursa "Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017" ietvaros starpkultūru dialoga jomā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru kontaktus un komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos. Jaunā paaudze projekta aktivitātēs stiprinās piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, iesaistīsies Latvijas multikultūru mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā.

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls "Mēs Latvijai!", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši. Konkursā varēs iesaistīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Piedalīties konkursā īpaši tiks rosināti bērni ar īpašām vajadzībām. Konkurss - festivāls noritēs divās kārtās, svinīgais noslēgums un laureātu apbalvošana - 3. novembrī.

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi un bērnu, jauniešu aktīvu iesaisti konkursā, tiks rīkotas arī divas apaļā galda - interaktīvas diskusijas. Pirmajā diskusijā tiksies nevalstisko organizāciju, Kultūras ministrijas un mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu pārstāvji, iepazīstot konkursa - festivāla "Mēs Latvijai!" mērķus un norisi. Otrā diskusija noritēs novembrī beigās. Tajā piedalīsies NVO pārstāvji, māksliniecisko kolektīvu vadītāji, pedagogi un festivāla žūrijas komisija, organizatori, lai kopīgi spriestu un izvērtētu ieguvumus un paustu ierosinājumus nākošo festivālu veiksmīgai norisei, kā arī apzinātu idejas sadarbībai, sagaidot Latvijas valsts 100 gadi. Abas apaļā galda diskusijas tiks translētas tiešraidē NVO TV interneta vietnē: www.nvotv.lv

Gatavojoties konkursam - festivālam, Rundālē, Pilsrundāles vidusskolā, notiks sadraudzības pasākums. Tajā kopā sadejos, sadziedās un teatrālus priekšnesumus veidos pagājuša gada konkursa "Mēs Latvijai" laureāti.

Kā sadarbības partneris projekta aktivitātēs līdzdarbosies biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750


Aicina pieteikties apmācību programmai "Latvijas kultūras vēstnieki"

Vai esi darbīgs un pašaizliedzīgs savas kopienas dzīves veidotājs? Vai tici, ka kultūra ir Tavas kopienas un mūsu valsts pastāvēšanas pamats, kas stiprina mūsu pašcieņu un piederības sajūtu, rosina jaunu vērtību radīšanai un būtiski ietekmē mūsu dzīves kvalitāti? Vai vēlies savā pārliecībā un idejās dalīties ar domubiedriem un iedvesmot citus dažādu tautību Latvijas iedzīvotājus? Piedalies apmācību programmā (turpmāk - programma) "Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne"!

Apmācību programmas īstenošanu finansiāli atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.

"Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometne" notiks no 2017.gada 20. līdz 23. jūlijam (kopējais apmācību laiks - 4 pilnas dienas).

Programmas mērķis ir sagatavot 25 dalībniekus - Latvijas dažādu tautību nevalstisko organizāciju un kultūras kolektīvu pārstāvjus, īpaši no Rīgas un Rīgas reģiona, sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām, izzinot Latvijas kultūru un tās mijiedarbi ar Latvijas minoritāšu kultūrām.

Pieteikuma anketu dalībnieku atlasei lūdzam aizpildīt un nosūtīt elektroniskā veidā skenētā versijā līdz 2017. gada 30. jūnijam uz e-pastu: celma.lauma@gmail.com vai nogādāt to personīgi papīra formā Rīgā, Ieriķu ielā 43A.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu tautību pārstāvji, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Sīkāks apraksts par nometni
Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometnes programma
Latvijas kultūras vēstnieku vasaras nometnes pieteikuma formaRita Rozentāle - Biedrības "Liepājas poļu sieviešu klubs "Vanda"" priekšsēdētāja, projektu vadītāja


Monta Kvjatkovska - Līvu savienības pārstāve, kultūras projektu vadītāja

Latvijas simtgades priekšvakarā iepazīs Latvijas kultūras vēstniekus

Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu aktīvus Latvijas ļaudis, ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī uzsākts projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm".

Projekta ietvaros notiks tikšanās un intervijas ar 28 Latvijas kultūras vēstniekiem. Turpinājumā taps arī Latvijas valsts simtgadei veltīts 14 raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki" televīzijas kanālā RIGATV24, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar šiem aktīvajiem, dažādu tautību kultūras pārstāvjiem visā Latvijā.

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Katra raidījuma saturu veidos paši vēstnieki - stāstīs par savu devumu Latvijai, iepazīstinās ar savu pilsētu, pagastu vai ciemu, izceļot tajā īpašo, līdz šim plašāk nezināmo, aicinās tikties ar izciliem ļaudīm, kuru dzīvesgājums veido Latvijas "dzīvo" vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm. Pēc vēstnieka izvēles kopīgi tiks apmeklēti kultūras pasākumi, radošās darbnīcas vai iepazīti interesentu projektu rezultāti. Projekta radošā grupa filmēs un pierakstīts gan kultūras vēstnieku stāstījumu, gan uzņēmīgo, vietējo laužu dzīvesgājumus un atmiņu stāstus. Rezultātā tiks veidots dokumentālu raidījumu cikls, iepazīstot, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to.

Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiks iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību. Radošā komanda jau viesojusies pie vairākiem kultūras vēstniekiem.

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


Projektā “Ukraiņi Latvijā” aicinās uz diskusiju, meistarklasēm un kultūras festivālu

No 2017. gada maija līdz augustam biedrība “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” īsteno projektu “Ukraiņi Latvijā”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību, tā sekmējot etnisko saskaņu un attīstot sabiedrības izpratni un izskaužot sabiedrībā valdošos stereotipus, kas balstīti uz šī brīža politisko situāciju Ukrainā, un veidojot saliedētu sabiedrību Rīgas reģionā.

Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs Ukraiņu kultūras festivāls "Baltijas trembits", kurš norisināsies 8. jūlijā, Rīgā, Vērmanes dārzā. Festivālā pulcēsies14 ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi no Latvijas un vieskolektīvi no Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas, lai koncertā izdziedātu skaistākās ukraiņu dziesmas un izdejotu raitākos deju soļus. Dalībnieki piedalīsies gājienā, demonstrējot krāšņos ukraiņu tautas tērpus. Vēl šajā dienā apmeklētājiem būs skatāma rokdarbu izstāde un amatnieku tirdziņš, kā arī būs iespēja iepazīt ukraiņu nacionālās virtuves tradicionālos ēdienus, to pagatavošanas noslēpumus.

Lai rosinātu plašāku sabiedrības interesi par ukraiņu kultūru, mazākumtautību organizāciju darbību un aktualitātēm, 21. jūnijā notiks interaktīva diskusija "Ukraiņi Latvijā." Tajā piedalīsies nevalstisko organizāciju, māksliniecisko kolektīvu un pašvaldības pārstāvji. Diskusija tiks translēta tiešraidē interneta vietnē www.nvotv.lv, kā arī pēc tam būs pieejama interneta vidē visiem interesentiem.

Ikvienam, kam interesē ukraiņu kultūra un tradīcijas, būs iespēja 1. jūlijā Vangažu kultūras namā apmeklēt trīs radošās darbnīcas - meistarklases. Pirmajā meistarklasē varēs iepazīt ukraiņu tradicionālo izšuvumus - tautas tērpos, dvieļos, galdautos, kā arī būs iespēja pašiem mācīties veidot izšuvumus. Otrajā - stāstīs par dažādiem ukraiņu tautas instrumentiem, demonstrēs to spēli un skaņas, varēs to izmēģināt. Trešā meistarklasē aicinās apgūt un pilnveidot savas prasmes ukraiņu tautas dziedājumu apguvē, manierē, varēs iemācīties jaunas ukraiņu tautasdziesmas.

Sadarbības partneris projekta aktivitātēs ir biedrība "Sadarbības platforma".

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Plašāka informācija:
Biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: outlluba@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Vasaras vidū notiks nometne bērniem "Latvijas elpa Iecavā 2017"

No 2017. gada 31. jūlija līdz 4. augustam Iecavā notiks diennakts nometne "Latvijas elpa Iecavā 2017", kas paredz veicināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju un stiprināt nacionālo identitāti.

Nometnē piedalīsies 50 bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 18 gadiem, tajā skaitā 25 ārzemju latvieši no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Īrijas, Gruzijas, Austrijas, Zviedrijas un citām valstīm, kā arī 25 dalībnieki no Latvijas, tostarp - 10 no Iecavas novada. Latvijas bērni un jaunieši iespēju piedalīties nometnē iegūs kā balvu, uzvarot konkursā "Labākais skolā".

Turpināsies pagājušajās vasaras nometnēs Mazsalacā un Carnikavā iesāktās tradīcijas, lai arvien plašāk iepazītu mūsu brīnišķīgo zemi - Latviju, kā arī iegūtu jaunus, neaizmirstamus draugus. Nometnes tēmas būs veltītas Latvijas, Rīgas un Iecavas vēstures, latviešu tradīciju, folkloras, mūzikas instrumentu izzināšanai, kā arī ievērojamu dabas un kultūrvērsturisku objektu apskatei. Visas nometnes laikā īpaša vērība tiks veltīta, lai ārzemju latviešu bērni ar spēļu paņēmienu palīdzību mācītos un pilnveidotu savas latviešu valodas prasmes.

Galvenās aktivitātes saistītas ar darbošanos radošajās - mūzikas, rokdarbu un gleznošanas darbnīcās un aktīvu iesaistīšanos spēlēs, konkursos, praktiskos eksperimentos, sporta aktivitātēs, talkā un nakts pārgājienā. Nometnes dalībnieki apmeklēs Iecavas sporta un vēstures muzeju, parku, senvietu "Dievdārziņš", dosies ekskursijā uz Likteņdārzu Koknesē, Gaigalavu un Lubānas mitrāju.

Nometnes galvenais uzdevums ir piederības sajūtas Latvijai spēcināšana, latviešu valodas prasmju stiprināšana un tradīciju apgūšana neformālā gaisotnē, kopīgi darbojoties un izveidojot draudzīgus kontaktus Latvijas un ārzemju latviešu bērniem.

Lai pieteiktu bērnu nometnei, lūdzam sazināties ar projekta moderatori Stellu Līpīti, e-pasts: stella.lipite@gmail.com, mob. tālr.: 29863059. Bērniem dalība nometnē - bez maksas.

Projekts "Latvijas elpa Iecavā 2017" Nr. 2017.LV/SP/07 tiek īstenots "Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" ietvaros.

Projektu īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar Iecavas novada domi un Pleskavas reģionālo kultūras izglītības sabiedrisko organizāciju "Sakta".

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258