Aktuālākie notikumi

Sestdien, 2018. gada 9. jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00 Rīgā, Ziedoņdārzā notiks pasākums "Tiekamies Ziedoņdārzā".

Tā būs unikāla iespēja satikt klātienē daudzas organizācijas un uzņēmumus. Pasākuma apmeklētāji varēs iesaistīties dažādās aktivitātēs - radošajās darbnīcās, sporta spēlēs, rotaļās, muzikālos un deju priekšnesumos un saņemt informāciju par vairākām nevalstiskajām organizācijām, mācību iestādēm un darba devējiem, lai nākotnē iesaistītos to darbībā, kļūtu par brīvprātīgajiem vai potenciālajiem darba ņēmējiem.

Darbosies Vakanču karuselis, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras un citu dienestu pārstāvji informēs par pakalpojumiem un iespējām. Savukārt vairāki darba devēji un uzņēmumi iepazīstinās ar darba tirgus iespējām. Varēs apzināt arī izglītības iestāžu piedāvājumus.

Pasākumā būs pārstāvētas krievus, baltkrievus, ukraiņus, ebrejus, tatārus, uzbekus, arābus un citas tautības vienojošās organizācijas. Savukārt infodarbnīcās katra organizācija veidos izglītojošu pasākumu, akcentējot savu darbību starpkultūru integrācijas jomā. Atraktīvās un radošās darbnīcās apmeklētāji varēs izzināt dažādu tautu kultūru, tām atšķirīgo un vienojošo, apgūt jaunas saskarsmes prasmes un iemaņas sadarboties. Programmā: biedrības "Sadarbības platforma" hennas radošā darbnīca, biedrības "Goraļ" ivrita burtu un ornamentu darbnīca, biedrības "Es varu visu!" cigun un mandalu izkrāsošanas nodarbības, biedrības "Dabas Sporta Zāle" groove un power endurance deju nodarbības, biedrības "Latvijas Zemnieku federācija" spēle "Atpazīsti laukus", izstāde "Zemkopība Latvijā bija, ir un būs", cienāšanās ar svaigiem Iecavas gurķiem, biedrības "Kēfa" radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, biedrības "Transpersonālās izglītības institūts" meditācijas labirints, Latvijas Tatāru biedrības "Ideļ" tatāru ornamentu zīmēšanas darbnīca, biedrības "Baltkrievijas Informācijas centrs" fotogrāfiju noformēšanas meistarklase, biedrības "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība" oberegu darbnīca, Latvijas sieviešu invalīdu asociācijas "Aspazija" informācija par sociālajiem pakalpojumiem un citas organizāciju aktivitātes.

Apmeklētājiem būs iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas par sociāliem un juridiskiem jautājumiem no biedrības "Patvērums "Drošā māja" Informācijas centra imigrantiem praktiķiem.

Uz pasākumu "Tiekamies Ziedoņdārzā!" aicināti projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki un visi interesenti . Pasākums ir bezmaksas!

Pasākums tiks fotografēts! Fotogrāfijas un video tiks izmantoti pasākuma organizatoru publicitātes vajadzībām.

Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai 2018"

Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2018", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko nevalstiskā organizācija - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija".

Konkurss - festivāls "Mēs Latvijai 2018" tiek rīkots ar mērķi lai veicinātu visu Rīgā un Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

Piedalīties aicināti bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 8 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkursā piedalīties tiek rosināti arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2018. gada 22. oktobrī VEF Kultūras pilī. Konkursa noslēguma koncertu apmeklēt varēs visi interesenti - gan rīdzinieki, gan Rīgas viesi.

Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

Festivāla nolikums

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2018. gada 8. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

Plašāka informācija:
Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
Janīna Kūla
E-pasts: janinakula@inbox.lv
Mob. tālr. 29239750

Uzsākts projekts "Sakop Latviju - savas mājas" - jauniešu vides apziņas veicināšanai

No 2018. gada aprīļa līdz oktobra beigām biedrība "Sadarbības platforma" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu "Sakop Latviju - savas mājas", kas veltīts jauniešu vides apziņas veicināšanai.

Projektā paredzētas jauniešu apmācības "Sprīdīša vides skolā", praktiskajās nodarbībās jauniešiem tiks audzināta izpratne par videi draudzīgu rīcību un pašu iespējām dabas un vides saglabāšanā. Jaunieši izstrādās interaktīvu spēli par dabu, vidi un cilvēku tajā, kuru varēs spēlēt visu vecuma cilvēki arī pēc projekta beigām.

Projektā iesaistīsies jaunieši no Saldus vidusskolas, Rēzeknes 2.vidusskolas, Ezeres pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, kā arī citi jaunieši un interesenti.

Tikšanās "Latvija - zināmais un nezināmais mums apkārt"

Uzsākot projektu, līdz maija vidum visās projekta īstenošanas vietās - Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū un Ezerē notiks tikšanās, kam dots nosaukums "Latvija - zināmais un nezināmais mums apkārt", aicinot tajās piedalīties jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Neformālā gaisotnē jaunieši tiksies ar dabas un vides aktīvistiem, iepazīs viņu darba jomas un nozīmi, piemēram, izzinās bezatkritumu dzīvesveida būtību, klimata izmaiņu iemeslus un iespējas tos mazināt. Notiks viktorīnas par dabu, tās dažādiem elementiem un mazāk zināmiem faktiem dabas vidē. Dalībnieku vidū tiks izsludināts stāstu - patstāvīgo darbu konkurss par tēmu "Samazinām atkritumu daudzumu", kura ietvaros jauniešus aicinās veidot savus stāstus vai animācijas, video rullīšus par to kas ir atkritumi, kā tie rodas, cik daudz katrs radām, kā varam tos samazināt un citām tēmām.

Apmācības "Sprīdīša vides skola"

Jauniešu apmācību cikla "Sprīdīša vides skola" moto - "Nekur nav tik labi, kā mājās!" Jau Sprīdītis atzina, ka Laimes zeme beigās izrādās paša mājas, tāpēc to ir jāuztur tīru, jākopj, jāmīl. Tādēļ "Sprīdīša vides skolā" tiks apgūtas zināšanas, kā saprast dabu, vidi mums apkārt, kā uzvesties dabā, lai saglabātu to tīru. Mazsalacā, Rēzeknē, Saldū, Ezerē reizi mēnesī notiks apmācības, kurās jaunieši gūs zināšanas vides izglītības jomā un izpratni par videi draudzīgu rīcību. Plānotās nodarbību tēmas: "Daba. Vide. Ekoloģija", "Kas ir atkritumi?" un "Klimata pārmaiņas? Klimata pārmaiņas!". Notiks arī praktiskās nodarbības "Zinu un esmu atbildīgs" un "Kā radoši izmantot atkritumus?", kurās dalībnieki izpētīs esošos atkritumu pārstrādes veidus un izstrādās savas prezentācijas, priekšlikumus bezatkritumu dzīvesveidam - kā neizmest, bet salabot, atdot, iemainīt un pārvērst atkritumus, dodot tiem otro dzīvi. Ieinteresētajiem jauniešiem būs iespējas doties izzinošās ekskursijās: Saldū uz Brocēnu cementa rūpnīcu "CEMEX", Mazsalacā uz Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Rēzeknē uz Lubānas mitrāju un Ezerē uz Slīteres dabas rezervātu. Katrā norises vietā notiks arī noslēguma pasākums, kurš vienlaikus būs arī vides objekta - soliņa un atkritumu urnas atklāšanas svētki.

Praktiskās nodarbības "Sprīdītis savās mājās"

Visās projekta norises vietās notiks 3 dienu praktiskās nodarbības, kuru laikā jaunieši kopā ar grupas vadītāju apzinās apkārtnes tīrību, izstrādās jautājumus un atbildes virtuālajai spēlei, norisināsies vides sakopšanas talka. Dalībnieki izstrādās idejas, kā maksimāli saudzējot dabu un izmantojot otrreizējos materiālus, izveidot vides objektu - soliņu ar Sprīdīša tēlu un atkritumu urnu, kuru izgatavošanā arī piedalīsies un izvietos pašu sakoptā apkārtnes vietā. Nodarbībās tiks apkopoti arī stāstu - patstāvīgo darbu konkursa "Samazinām atkritumu daudzumu" rezultāti un izvēlēti labākie darbi.

Interaktīvā spēle par Latvijas dabas vērtībām

Praktisko nodarbību laikā jaunieši izstrādās jautājumus un atbildes, kā arī sagatavos vizuālos materiālus interaktīvajai spēlei, kurā iekļaus jautājumus par Latvijas dabu, vidi, ekoloģiju, atkritumu rašanās, šķirošanas, pārstrādes, samazināšanas iespējām, klimata pārmaiņām - iemesliem, nozīmi un iespējām tās mazināt. Spēli veidos pēc principa - ar spēļu kauliņu uz liela laukuma tiek izvēlēts jautājums, uz ekrāna parādās vairākas atbildes, tad spēles dalībniekiem jāizvēlas pareizā atbilde un jāpamato sava izvēle. Spēle tiks demonstrēta un nodota lietošanai arī citām Latvijas skolām.

Vasaras nometne Sabilē

Jūnija beigās 50 projekta dalībnieki no Mazsalacas, Rēzeknes, Saldus un Ezeres tiksies divu dienu nometnē Sabilē. Tajā piedalīsies jaunieši, kuri visaktīvāk iesaistās projekta pasākumos. Nometnes programmā paredzēta Sabiles iepazīšana orientēšanās spēlē, tikšanās ar Abavas ielejas attīstības centra pārstāvjiem un saruna par vides aktualitātēm un bezatkritumu dzīvesveida īstenošanas iespējām, kā arī pārgājiens uz brīvdabas mākslas parku "Pedvāle". Kopīgi tiks uzsākts darbs pie interaktīvās spēles izstrādes.

Papildu informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Turpinās Latvijas kultūras vēstniekiem veltīto raidījumu veidošana

Lai iemūžinātu 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāstus, vērtības, simbolus un jaunrades darbus un daudzinātu Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīgumu, sasniegumus un kultūras daudzveidību, 2018. gadā turpinās pirms diviem gadiem uzsāktais darbs. Arī šogad visā Latvijā tiek apciemoti, intervēti, filmēti un fotografēti Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, lai izveidotu 4 televīzijas raidījumus.

Latvijā ir ļoti daudz radošu, rosīgu cilvēku, ar kuriem varam lepoties, - šādas tikšanās un raidījumu veidošana ir veids, kā viņus iepazīt. Ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu stāsti par šiem izcilajiem, aktīvajiem, sirsnīgajiem cilvēkiem, kuri ir tepat starp mums, tiek fiksēti un apkopoti, lai vēstītu plašākai sabiedrībai.

Projekta radošās komandas ceļš, veidojot raidījumus, vedīs uz Zemgali, Latgali un Vidzemi - Glūdu, Jēkabpili, Viļāniem, Ķekavu, Valku un citām Latvijas vietām. Katrā raidījumā varēs iepazīties ar diviem aizrautīgiem kultūras vēstniekiem un diviem vēstnieku pieaicinātiem vietējiem, aktīviem cilvēkiem, kā arī dzirdēt viņu stāstus. Gan pilsētās, gan mazos ciemos kultūras vēstnieki aicina apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, iepazīstinot ar kultūras norisēm un telpu arī ārpus Rīgas.

Pateicoties televīzijas kanāla RIGATV24 atsaucībai, kopš februāra sestdienās, plkst. 13.00, ir iespējams noskatīties jau izveidotos 15 raidījumus "Latvijas kultūras vēstnieki", kuri tiek demonstrēti atkārtoti. Raidījumi pieejami arī interneta vietnē: http://play24.lv/birka/latvijas-kulturas-vestnieki .

"Latvijas kultūras vēstnieki" ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 180 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi.

Latvijas kultūras vēstnieki ir ļaudis, kuru darbi un domas veido dzīvo Latvijas vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm, un tos ir vērtīgi apkopot un saglabāt.

Plašāka informācijai:
Lauma Celma, T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
http://www.sadarbibasplatforma.lv/
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf

Projekts “Kopā varam vairāk” - organizāciju sekmīgai darbībai

2018. gada pavasarī “Sadarbības platforma” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” uzsāk projektu, kam dots nosaukums “Kopā varam vairāk” (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21). Projekta īstenošana plānota līdz 2018. gada oktobra beigām.

Kā vēsta nosaukums, projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba un labdarības akciju īstenošanu, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

"Kopā varam vairāk" paredz daudzveidīgus pasākumus, kas papildinās iesaistīto organizāciju pieredzi un kapacitāti. Pasākumi notiks Rīgā, arī - Kurzemē, Latgalē un Zemgalē.

Svarīgākās projekta aktivitātes un to tēmas:

 • Finansējuma piesaistes iespējas darbības stiprināšanai;
 • NVO izaugsmes akadēmija;
 • Nododam zināšanas;
 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;
 • Diskusija par kopīgo un atšķirīgo brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās;
 • Informācijas un publicitātes pasākumi.

  Piemēram, veicot biedru un brīvprātīgo apmācības, problēmu un risinājumu analīzi šajā jomā, tiks veicināta dažādu lokāli un globāli aktuālu jautājumu risināšana. Lai izvērtētu dažādus aspektus un gadījumus brīvprātīgā darba organizēšanā, notiks tikšanās brīvprātīgā darba plānotājiem un īstenotājiem.

  Tāpat tiks organizēti plaši pasākumi, informējot par nevalstisko organizāciju darbības dažādību, sabiedrības iesaistes un līdzdarbošanās iespējām, ieskaitot. Svarīgas būs arī aktivitātes, kas vērstas uz NVO savstarpējās koordinēšanās iespējām un starpnozaru NVO sadarbības veicināšanu.

  Projekta ietvaros no 6. līdz 8. aprīlim Ozolnieku novadā, Ānē jau notika pirmais pasākums - NVO izaugsmes akadēmija. Tajā piedalījās "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju un ikdienas darbā iesaistīto sadarbības partneru, kopā 12 organizāciju 25 pārstāvji. NVO izaugsmes akadēmija bija intensīvs apmācību un praktisko nodarbību process. Pirmajā dienā dalībnieki mācījās veidot foto reportāžas un izzināja brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Otrajā dienā apguva komunikācijas prasmes sociālajos tīklos un medijos, publikāciju veidošanu sociālajos tīklos un medijos, kā arī attīstīja savu organizāciju efektīvas prezentēšanas iemaņas publikas priekšā. Trešā diena bija veltīta digitālajām prasmēm un rīkiem - klātesošie izzināja Google praktiskam darbam piedāvātās iespējas un filmēšanu Youtube vidē.

  NVO izaugsmes akadēmijas noslēgumā dalībnieki izstrādāja plānu brīvprātīgā darba jeb labdarības akcijām, kurās pielietos iegūtās prasmes un iemaņas.

  Pasākuma gaitā notika spraigas diskusijas par brīvprātīgā darba likumu. To rezultātā nolemts rīkot darba grupas sapulci 2018. gada14. maijā, Rīgā, NVO namā.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  „TU ESI LATVIJA”

  Konkursa „Es runāju latviski” mērķis ir palielināt mazākumtautību bērnu un jauniešu interesi par latviešu kultūru un literatūru, tādējādi veicinot skolēnu un viņu ģimeņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Tas kalpo arī, lai izkoptu skolēnos valstisko identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda spēku, kā arī, lai attīstītu un pilnveidotu mazākumtautību skolu skolēnu latviešu valodas prasmi, motivētu runāt pareizā latviešu valodā un lasīt latviešu folkloru un literatūru. Šajā mācību gadā viens no konkursa uzdevumiem bija arī sekmēt mazākumtautību izglītības programmas īstenojošo skolu kolektīvu interesi par latviešu tautas fokloras un literāro pasaku izmantošanu mācību procesā un latviskās dzīvesziņas apguvē. Daudzās skolās bērni ne tikai runāja pasakas, bet arī zīmēja tām ilustrācijas un latviski sacerēja savas pasakas.

  Latviešu biedrību savienības organizētā 4.mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursa “Es runāju latviski” 3.kārta
  2018.gada 14.aprīlī Slokas pamatskolā, Skolas ielā 3, Jūrmalā


  Pasākuma norises programma Slokā

  Rīgā notiks Trešais starptautiskais Pavasara festivāls "Novrūzs"

  Sestdien, 2018. gada 24. martā Rīgā, plkst.14.00, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, (Durbes iela 4, Rīga), jau trešo reizi norisināsies starptautiskais Pavasara festivāls "Novrūzs", kas paredzēts kā vērienīgi dažādu tautu draudzības svētki.

  Visos laikos viens no priecīgākajiem un gaidītākajiem notikumiem cilvēku dzīvē ir pavasara atnākšana. Pavasaris ir dabas atdzimšanas svētki, tas modina arī jaunas cerības par nākamo, dāsno ražu. Tulkojumā no persiešu valodas "novruz" nozīmē "jauna diena". Turklāt tieši martā zemes puslodēs mainās arī gadalaiki: dienvidu puslodē iestājas rudens, bet ziemeļu - pavasaris.

  Jau tradicionāli Pavasara festivālā "Novrūzs" tiek gaidīti visi, kam tuva un interesē Austrumu kultūra. Tā organizatori gaidāmo pasākumu raksturo kā spilgtu, emocionālu, aizraujošu notikumu, kas neatstās vienaldzīgu nevienu.

  Šogad festivālā piedalīsies dažādu tautību pārstāvji no Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Krievijas (Tatarstānas, Baškirkostānas, Jakutijas, Kabardas-Balkārijas), Gruzijas, Turcijas, Tadžikistānas, Kazahstānas, Turkmenistānas, Indijas, Igaunijas, Latvijas un citām valstīm.

  Festivāla programmas ietvaros notiks koncerts, kurā izskanēs gan tautas, gan modernā mūzika, uzstāsies deju kolektīvi un individuālie mākslinieki.

  Pasākuma gaitā norisināsies meistarklases, iepazīšanās ar Austrumu kultūru, tradīcijām, amatniecību, tautastērpu demonstrēšana, dažādi konkursi un daudz kas cits.

  Festivāla iniciatori un organizatori ir Ramils Kadirovs (Latvija) un Ilona Thagazitova (Igaunija).

  Festivāla idejas autors un organizators Ramils Kadirovs uzsver: ""Novrūzs" ir brīnišķīgi svētki! Latvijā šādam pasākumam līdzīgu nav. Tie ir unikāli, jo to norisē piedalās un tiekas tik dažādu nacionālo kultūras sabiedrību pārstāvji."

  Svētki tiek organizēti ar Latvijas un Igaunijas kultūras sabiedrību, dažādu valstu studentu, Rīgas augstākās izglītības iestāžu atbalstu. Ieeja brīva. Laipni aicināti visi interesenti!

  Festivālu atbalsta: Turcijas Republikas vēstniecība Rīgā, British Council pārstāvniecība Latvijā, Yunus Emre Enstitüsü, RISEBA, ISMA, Transporta un sakaru institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija un biedrības "Sadarbības platforma", Informācijas centrs iebraucējiem.

  Festivāla lapa sociālajos tīklos:

  Papildu informācijai:
  Ramils Kadirovs
  Tālr. +371 26705808
  E-pasts: versante@gmail.com
  www.emulators.lv

  Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina uz Tradīciju dienu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

  Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un gadskārtu tradīcijām, 2018. gada 1. aprīlī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros notiks Tradīciju diena. Tajā aicināti piedalīties trešo valstu valstspiederīgie un imigranti - projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas un Rīgas. Pasākuma programmā paredzētas ekskursijas pa muzeju, Lieldienu tradīciju izzināšana un radošās darbnīcas.

  No plkst. 13.00 līdz 14.30 pasākuma dalībniekiem tiks rīkotas ekskursijas gidu pavadībā, iepazīstinot ar Brīvdabas muzeju kā izglītošanās un atpūtas vietu, kas saglabā un kopj Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Muzejā varēs apskatīt Latvijas tautas tradicionālās dzīves pieminekļus - zemnieku ēkas un sadzīves priekšmetus no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum. Turklāt apmeklētāju ievērībai atklāsies arī citu Latvijā vēsturiski dzīvojošo tautu kultūras atstātās pēdas. Ekskursijas notiks angļu un krievu valodās.

  No plkst. 14.30 līdz 16.00 pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties Lieldienu svinēšanā - izzināt latviešu Lieldienu tradīcijas, pašiem piedalīties radošajās darbnīcās, krāsot olas, dziedāt un iet rotaļās.

  Uz Tradīciju dienu aicināti projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki. Pasākums ir bezmaksas!

  Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

  Aicina uz mācībām "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā"

  No 2018. gada 5. līdz 9. martam ES mājā (Rīgā, Aspazijas bulvārī 28) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas mācībās "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā". Piecu dienu mācības notiks katru dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00.

  Piecu dienu mācību programmā, balstoties uz aktiera meistarības pamatiem, interesenti apgūs metodes publiskās uzstāšanās un saskarsmes prasmju attīstīšanai, izpratni par psiholoģiskajiem aspektiem, strādājot ar plašu auditoriju, kā arī dažādus veidus psiholoģisku barjeru pārvarēšanai saistībā ar publisko runu. Liela uzmanība apmācībās būs veltīta teatralizētu uzvedumu veidošanai, izmantojot priekšmetu transformāciju, dažādus objektus, tradicionālos darba rīkus, amatniecības izstrādājumus un dabas materiālus, kas saistīti ar dažādu etnisko grupu tradicionālajām gadskārtām.

  Tāpat klātesošie izzinās teātra mākslu kā dažādu nacionālo kultūru mijiedarbību. Dalībniekiem būs iespēja mācīties sarīkojumu, teatralizētu uzvedumu scenāriju un režijas veidošanu, kas īpaši sekmētu dažādu etnisko grupu integrāciju.

  Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, teātra pedagoģe, IX, X, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertu un citu pasākumu režisore Inga Krišāne un lektore, kultūras darbiniece, "Sprīdīša skolas vadītāja", pasākumu režisore un vadītāja Margita Poriete.

  "Apmācības notiks praktisku darbnīcu veidā, sadarbojoties un kopīgi izzinot. Taču esam plānojušas norises tā, lai katram būtu iespēja veidot savu personīgo Pieredzes krājumu, lai būtu iespēja pieredzēt teātra metodes iedarbību un spēles sagatavošanas procesu. Teātris ir darbības māksla. Un tikai darbībā to var apgūt, " atzīmē kultūras vēstniece Inga Krišāne.

  Apmācības norisināsies projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Mācību kursa "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā" lekcijās aicināts pieteikties ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personīgo un profesionālo pieredzi, pilnveidot saskarsmes prasmes un zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Apmācībām var pieteikties šeit - http://ejuz.lv/teatrametode

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz bezmaksas kursiem Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē

  Lai veicinātu Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku - trešo valstu valstspiederīgo un imigrantu - iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros piecās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas apmācības - integrācijas kursi.

  Kāda ir Latvijas ekonomika, tradīcijas, vērtības, īpatnības, salīdzinot ar citām valstīm Eiropā un pasaulē? Kur un kā var sadraudzēties ar vietējiem iedzīvotājiem? Kas jāzina, lai veiksmīgi dzīvotu Latvijā? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem apmeklētāji saņems atbildes integrācijas kursos, apmācību darbs tiks organizēts kā lekcijas un praktiskās konsultācijas. Kursus vadīs pieredzes bagāti un zinoši lektori. Apmācību valoda - latviešu, krievu vai angļu, nepieciešamības gadījumā tiks pieaicināti citu valodu tulki.

  Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki laika posmā no 2018. gada janvāra līdz decembrim Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē aicināti apmeklēt kursus, kuros varēs apgūt Latvijas vēsturi, politisko sistēmu, zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīties ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī izzināt Latvijas kultūru un tradīcijas.

  Rīgā integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks SIA "Mensarius" telpās, Blaumaņa ielā 38/40 (ieeja no Pērses ielas 9/11).
  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  apmācību koordinators Ramils Kadirovs, e-pasts versante@gmail.com , tālrunis 26705808.

  Daugavpilī integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks biedrības "Erfolg" telpās, Mihoelsa ielā 7-1a.
  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  apmācību koordinatore Vitālijs Karpovičs, e-pasts erfolg_biedriba@outlook.com , tālrunis 20371892.

  Rēzeknē integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Studentu pašpārvaldes telpās, Atbrīvošanas alejā 115.
  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  apmācību koordinatore Marija Dubicka, e-pasts domu.biedri@inbox.lv , tālrunis 29414010.

  Liepājā integrācijas kursi sāksies 2018. gada februārī. Kursi notiks Liepājas Universitātes telpās, Lielā ielā 14.
  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  apmācību koordinatore Anita Smilkts, e-pasts anita.smilkts@gmail.com , tālrunis 25408337.

  Jelgavā integrācijas kursi sāksies 2018. gada martā. Kursi notiks Jelgavas integrācijas pārvaldes telpās, Skolotāju ielā 8.
  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  Linda Vovere, e-pasts linda.vovere@inbox.lv , tālrunis 29433212.

  Laipni aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus apmeklēt kursus, lai tuvāk iepazītu Latviju un latviešus! Integrācijas kursi ir bezmaksas. To noslēgumā tiks izsniegtas apliecības.

  Lai uzzinātu vairāk par kursu saturu, ilgumu un lektoriem, aicinām sazināties ar apmācību koordinatoriem.

  Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258


  Aicina uz Latvijas un Lietuvas svētkiem veltītu pasākumu "Starp divām simtgadēm" Ezerē

  Svētdien, 2018. gada 25. februārī, Saldus novada Ezerē visi interesenti - lieli un mazi tiek aicināti uz Latvijas un Lietuvas simtgadēm veltītu pasākumu -starpkultūru dienu "Starp divām simtgadēm". Lai kaimiņu tautas iepazītos tuvāk, starpkultūru dienā tiksies mazākumtautību kolektīvi un biedrību pārstāvji no Latvijas un Lietuvas. Pasākums notiks plkst. 13.00 Ezeres kultūras namā, ieeja bezmaksas.

  Starpkultūru dienas gaitā dalībniekiem būs iespēja gan nopietni, gan caur jokiem iepazīt ne tikai latviešu un lietuviešu dziesmas un dejas, bet arī piedalīties Erudītu viktorīnā un radošajās darbnīcās, izzināt abu tautu ornamentus un rakstus, meklējot kopīgo, vienojošo un atšķirīgo.

  Pasākumu organizatore un idejas autore, biedrības "Mūsu ligzda" vadītāja Raina Boguža uzsver: "Lai gan mazākumtautību pārstāvji aktīvi piedalās dažādos pasākumos, šāds starpkultūru sarīkojums Ezerē notiks pirmo reizi. Turklāt šajā pierobežas ciemā vairāk nekā 80% ģimeņu dzimtu atzari un saknes stiepjas Lietuvā, te saplūst divas brāļu tautas - latvieši un lietuvieši. Pasākums sniegs iespēju gan latviešiem, gan lietuviešiem akcentēt un parādīt savas vērtības, iepazīt kaimiņu tautas darbošanos, kā arī pavērs durvis turpmākai draudzībai un sadarbībai."

  Pasākumā piedalīsies kolektīvi no Lietuvas - Papeles lauku kapela "Liepa", Urviķu tautas kapela "Jautrie zēni", Mažeiķu kapela "Tēvišķe" un kolektīvi no Latvijas - Ezeres sieviešu koris "Kaprīze", vokālais ansamblis "Alianse", Ezeres vidējās paaudzes deju kolektīvs un Jaunauces jauniešu deju kolektīvs.

  Starpkultūru dienu "Starp divām simtgadēm" rīko biedrība "Mūsu ligzda" projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros. Savukārt šo projektu īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un nevalstiskajām organizācijām.

  Par biedrību "Mūsu ligzda"
  Biedrība "Mūsu ligzda" dibināta 2007. gadā, tajā darbojas 28 biedri un ir ap 200 atbalstītāju. Biedrībā darbojas ļoti daudz brīvprātīgo un 9 zemnieku saimniecības, kuras regulāri atbalsta biedrības projektu īstenošanu. Viens no biedrības "Mūsu ligzda" mērķiem ir veicināt Ezeres pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves pilnveidošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

  Papildu informācijai:
  Ezeres kultūras nama vadītāja
  Liene Šteinberga
  Tālr. 28771538
  E: liene.steinberga@inbox.lv
  Biedrības "Mūsu ligzda" vadītāja
  Raina Boguža
  Tālr. 22122713
  E: rainelite11@inbox.lv


  Dobelē Dzeltenā Zemes Suņa gadu sagaidīs karnevālā "Kā mani sauc?"

  Sestdien, 2017. gada 17. februārī Dobelē visi interesenti - lieli un mazi laipni aicināti uz Dzeltenā Zemes Suņa gada sagaidīšanas pasākumu - karnevālu "Kā mani sauc?". Šāds nosaukums karnevālam dots, lai rosinātu apmeklētājus ierasties tērpos un maskās, kas neļautu vienam otru atpazīt. Pasākums sāksies ar masku gājienu pa Dobeles ielām un turpināsies saviesīgā sarīkojumā Dobeles Kristīgajā pamatskolā (Dainu ielā 8).

  Plkst. 14.30 visi interesenti tērpušies maskās aicināti pulcēties pie Dobeles domes ēkas sniegavīriem, lai dotos kopīgā tradicionālajā masku gājienā.

  Turpinājumā Dobeles Kristīgās pamatskolas telpās paredzētas gan izglītojošas, gan atraktīvas un muzikālas aktivitātes, taču netiks aizmirstas arī karnevāla tradicionālās vērtības - zīlniece lems likteni un par ziedojumiem darbosies loterija. Varēs aplūkot arī bildes no iepriekšējiem karnevāliem, un par pacilājošu muzikālo noskaņu rūpēsies "Valters&co". Visas maskas tiks aicinātās piedalīties masku parādē, kuras noslēgumā visizteiksmīgākā no tām tiks godalgota.

  Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt trīs stāstu istabas, kurās varēs klausīties stāstus par karnevāliem Latvijā, Vācijā un citās zemēs. Aicinām arī pašus apmeklētājus aktīvi iesaistīties un izstāstīt savus interesantākos stāstus par piedzīvoto un redzēto, piedaloties karnevālos vai veidojot maskas.

  Karnevālā piedalīsies Latvijas Vācu savienības, Rīgas vācu kultūras biedrības un ansambļa "Morgenrot", Dobeles vācu kultūras biedrības un ansambļa "Die Lustigen" pārstāvji. Pasākumu ar muzikāliem un deju priekšnesumiem kuplinās Kandavas tautību apvienība biedrība "Varavīksne" un Glūdas pagasta senioru deju kolektīvs "Sens tik sens" un Glūdas pagasta folkloras kopa "Slavjanočki".

  Karnevālu "Kā mani sauc?" rīko Dobeles vācu kultūras biedrība projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros. Savukārt šo projektu īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un nevalstiskajām organizācijām.

  Organizatori ieteic - viens no labākajiem Dzeltenā Zemes Suņa gada sagaidīšanas veidiem ir atpūta jestrā karnevālā, un aicina visus piedalīties, līdzi ņemot groziņus, kaut ko dzeltenu un labu garastāvokli!

  Papildu informācijai:
  Dobeles vācu kultūras biedrības pārstāve
  Guna Vitte
  Tālr. 27238211
  E - pasts gunawi@inbox.lv

  Latvijas kultūras vēstniekiem veltītā projektā tapuši 15 raidījumi un 2 brošūras

  Latvija var lepoties un lepojas ar radošiem un rosīgiem cilvēkiem. "Latvijas kultūras vēstnieki" ir neformāla kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 180 dalībnieki: dažādu vietējo kopienu kultūras līderi - ne tikai latvieši, bet arī mazākumtautību pārstāvji. Latvijas kultūras vēstnieki ir kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu kustību, nevalstisko organizāciju un māksliniecisko kolektīvu vadītāji no visas Latvijas. Tie nerimstoši veido sabiedrisko dzīvi un kultūras telpu, bet, galvenais, glabā un sargā kultūrvēsturisko mantojumu savā ciemā, pagastā, pilsētā, novadā, reģionā, ieauž krāsainus rakstus mūsdienu Latvijas kultūrvidē un nesavtīgi dalās ar savu pieredzi.

  Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu šos aktīvos Latvijas ļaudis un iepazīstinātu ar tiem plašāku sabiedrību, ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī tika uzsākts projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm". Projekta gaitā radošā grupa tikās, fotografēja, filmēja un intervēja 30 Latvijas kultūras vēstniekus, balstoties uz šīm intervijām tika izdotas divas brošūras un izveidoti, kā arī demonstrēti 15 raidījumi.

  Latvijas valsts simtgadei veltītais 15 raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki" televīzijas kanālā RIGATV24 bija skatāms no 2017. gada septembra līdz decembrim. Projekta radošā komanda, veidojot raidījumus, Latviju izbraukāja krustu šķērsu - viesojās Liepājā, Kārsavā, Vangažos, Taurupē, Goliševā, Salnavā, Aglonā, Sēlijā, Košragā, Mazsalacā, Indrā, Jaunlutriņos, Dagdā, Daugavpilī, Grobiņā, Druvā, Rundālē, Preiļos, Ramatā, Rēzeknē, Kandavā, Nīkrācē, Ezerē, Brocēnos, Saldū, Kolkā un, protams, Rīgā. Katrā raidījumā varēja iepazīties ar diviem aizrautīgiem kultūras vēstniekiem un diviem vēstnieku pieaicinātiem vietējiem, aktīviem cilvēkiem, kā arī dzirdēt viņu stāstus. Gan pilsētās, gan mazos ciemos kultūras vēstnieki aicināja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, iepazīstinot ar kultūras norisēm un telpu arī ārpus Rīgas.

  Pateicoties televīzijas kanāla RIGATV24 atsaucībai, 2018. gada pirmajā pusē - sestdienās plkst. 13.00, sākot ar 3. februāri raidījumus "Latvijas kultūras vēstnieki" demonstrēs atkārtoti. Raidījumus noskatīties iespējams arī interneta vietnē: http://play24.lv/birka/latvijas-kulturas-vestnieki .

  Arī abas klajā nākušās brošūras "Latvijas kultūras vēstnieki" ir īpaša un paliekoša dāvana mūsu valsts jubilejā, iezīmējot krāšņo kultūru daudzveidības ainu Latvijā un dažādu tautu pārstāvju ieguldījumu Latvijas nākotnē. Brošūrās apkopotas 20 kultūras vēstnieku un šo kultūras vēstnieku 20 izvēlētu personību pārdomas par sevi, savu devumu un pašreizējiem procesiem mūsu valstī. Pirmajā brošūrā lasītāji var iepazīties ar Latvijas kultūras vēstniekiem: Irinu Dukuli, Agitu Hauku, Daci Jurku, Natāliju Ketneri, Kristīni Kuņicku, Janīnu Kūlu, Ilānu Lisagoru, Jeļenu Matjakubovu, Elīna Pasečnaju, Viju Sjadro, savukārt otrajā brošūrā - ar Oksanu Andrejevu, Rainu Bogužu, Žannu Buiņicku, Valentīnu Kirsanovu, Montu Kvjatkovsku, Signi Pujāti, Ināru Rasimu, Maiju Rērihu, Ritu Rozentāli un Svetlanu Rudzīti. Interesenti brošūras var saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Laumu Celmu e-pastā celma.lauma@gmail.com .

  Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinājās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, lai iemūžinātu 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāstus, vērtības, simbolus un jaunrades darbus un daudzinātu Latvijas cilvēku talantu, izcilību, uzņēmīgumu, sasniegumus un kultūras daudzveidību.

  Projekta radošā komanda cer, ka izdosies šo darbu turpināt, lai jau rudenī demonstrētu jaunus Latvijas kultūras vēstniekiem veltītus raidījumus un izdotu nākamās brošūrās. Latvijas kultūras vēstnieki ir ļaudis, kuru darbi un domas veido dzīvo Latvijas vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm, un tos ir vērtīgi apkopot un saglabāt.

 •