Iespēju laiksDalāmies pieredzē ar mobilitātes braucienā Kiprā izzināto
04.03.2023.

Dalāmies pieredzē! 2.martā notika tiešsaistes tikšanās, kurā ar gūto pieredzi mobilitātes braucienā Kiprā dalījās Gunta Kelle. Mobilitātes brauciens uz Kipru norisinājās programmas "Erasmus+" projekta " Iespēju laiks" ietvaros.

Mobilitātes projektā "Iespēju laiks" dalībnieki gūst jaunas zināšanas, lai attīstītu pieaugušo izglītotāju prasmes, uzlabotu neformālās izglītības mācību procesu, veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, kā arī papildinātu zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Braucienu dalībnieki dalās ar izzināto - labo praksi un darba metodēm - apmeklētajās valstīs, iepazīstinot ar to kolēģus Latvijā.

Projekts "Iespēju laiks" (Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000078525) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.


Sākam mobilitātes projektu "Iespēju laiks" pieaugušo izglītības kvalitātes paaugstināšanai
09.11.2022.

Biedrība "Sadarbības platforma" 2022. gada rudenī uzsāka īstenot mobilitātes projektu "Iespēju laiks" programmā "Erasmus+", kura ietvaros dalībnieki gūs jaunas zināšanas, lai attīstītu pieaugušo izglītotāju prasmes, uzlabotu neformālās izglītības mācību procesu, veicinātu inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, kā arī papildinātu zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

Projekta ietvaros paredzētas divu veidu aktivitātes: pieaugušo apmācāmo mobilitāte un pieaugušo izglītotāju ēnošana.

Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar divām organizācijām, kas darbojas kultūras un pieaugušo izglītības jomā:

 • Podlaski kultūras institūts Belostokā (Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku) Polijā, kas ir izglītības iestāde, kura lielu uzmanību pievērš arī neformālajai izglītībai un kopienu attīstībai, balstoties uz izglītības, zinātnes un kultūras iespējām.
 • "Jaunatnes dinamika" (Youth Dynamics) Kiprā, kas ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kura strādā ar jauniešiem un pieaugušajiem, izstrādājot dažādus veidus, kā izmantot neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās metodes.

  Projekta galvenie mērķi:

 • Pieaugušo izglītojamo pamatprasmju attīstības nodrošināšana. Projekta laikā apmācāmie gūs ieskatu par jaunām pieejām starpkultūru apmācībās, izmantojot mūsdienīgus paņēmienus - digitalizācijas rīkus un iespējas. Dalībnieki gūs izpratni par Eiropas dimensiju, tiks stiprināta izpratne par Eiropas Savienības definēto moto "Vienoti dažādībā". Apmācāmie apgūs arī papildu digitālās prasmes, jaunas zināšanas - iekļaušanas un daudzveidības, iecietības un demokrātiskas līdzdalības vērtības.
 • Uzlabot neformālo pieaugušo izglītības kvalitāti, tostarp pamatprasmes, īpaši digitālās prasmes.
 • Veicināt inovatīvu risinājumu izstrādi apmācību piedāvājuma veidošanai, pilnveidojot un paaugstinot esošo piedāvājumu kvalitāti.
 • Veicināt zināšanas par kopīgu Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību.

  Dalībnieki projekta gaitā iepazīs apmeklēto valstu pieredzi, labo praksi, darba metodes - tiekoties ar pašvaldību, to iestāžu pārstāvjiem, uzņemošo organizāciju pārstāvjiem, kā arī apmācībās gūs jaunas zināšanas un prasmes.

  Projekts "Iespēju laiks" (Nr. 2022-1-LV01-KA122-ADU-000078525) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" atbalstu.

  Papildu informācija:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •