Iepazīstam Latviju


Projektā "Iepazīstam Latviju" veicinās trešo valstu pilsoņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā
10.11.2023.

Lai veicinātu trešo valstu pilsoņu, kuri likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2023. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. augustam biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Iepazīstam Latviju".

Projekta mērķis ir nodrošināt trešo valstu pilsoņiem viņu vajadzībām atbilstošu ievadkursu par dzīvi Latvijā, paredzot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, lai veicinātu dalībnieku iekļaušanos sabiedrībā, piekļuvi darba tirgum, turpmākai izglītībai, kā arī uzlabotu pilsoniskās, kultūras un ikdienas dzīves prasmes.

Projekta pasākumos aicināti piedalīties visi trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, patvēruma meklētāji un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Dažos pasākumos kopā ar Latvijā dzīvojošajiem ārvalstniekiem būs aicināti piedalīties arī vietējās sabiedrības pārstāvji.

Galvenā aktivitāte projekta gaitā būs ievadkurss "Iepazīstam Latviju", kura rezultātā dalībnieki gūs izpratni par Latvijas vēstures un kultūras pamatvērtībām, valsti, tās politisko sistēmu, valsts pārvaldi un tiesiskumu, saņems zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu un pieejamību, iepazīsies ar darba tirgus un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Trešo valstu pilsoņiem būs iespēja tuvāk iepazīt Latvijas sabiedrību un sadzīvi, tradīcijas, to izpratni un izpausmes, kā arī iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā.

Bezmaksas ievadkursā plānots apmācīt 580 trešo valstu pilsoņus visā Latvijā.

Projektu "Iepazīstam Latviju" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/13.3./2023/1/01.

Kopējais projekta finansējums sastāda 249 785 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. - 2027. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Papildu informācija:
Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com
https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
https://twitter.com/sadarbibasplatf