Aktuālākie notikumi

Aicina uz apmācībām "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā"

No 2018. gada 24. līdz 28. janvārim NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā". Piecu dienu apmācību cikls notiks katru dienu no plkst. 10.30 līdz 17.00.

Piecu dienu apmācību programmā tiks apskatītas latviešu un citu šobrīd Latvijā dzīvojošo tautību grupu vēsturiskās saknes. Pētītas kopējās un atšķirīgās reliģijas un ticības izpausmju šķautnes, tā palīdzot labāk gūt savstarpēju izpratni dažādu nacionalitāšu cilvēkiem. Aplūkojot personīgās identitātes saistību ar kultūru un starpkultūru komunikāciju Latvijā, tiks sniegts ieskats tautu etniskās identifikāciju problēmās dažādu nacionalitāšu saskarsmē.

Kultūru mēdz dēvēt par "visas sabiedrības dzīves stilu". Tādēļ tā sevī ietver uzvedības normas, ģērbšanās normas, valodu, reliģiju, rituālus, kā arī likumus, morāli un uzskatu sistēmas. Tiek uzsvērta ticības, kultisko tradīciju un augstāko garīgo līmeņu klātbūtne kultūras norisēs. Nav neviena senatnes vai mūsdienu kultūras, kurā nebūtu reliģiskās ticības lielās lomas sabiedrības konsolidācijas procesos.

"Mums ikdienā savā darbā, saskaroties ar dažādu tautību cilvēkiem, arvien biežāk iznāk saskarsme arī ar atšķirīgu reliģiju pārstāvjiem. Tādēļ uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saprast dažādu reliģiju izcelsmi un nozīmi, kādas ir uzvedības un komunikācijas normas. Zinot un izprotot šīs atšķirības, mums būs vienkāršāk saprast vienam otru, veidot sadarbību, pārvarot nevajadzīgus komunikācijas izaicinājumus," apmācību kursu aktualitāti pamato to idejas autore, biedrības "Sadarbības platforma" vadītāja Lauma Celma.

Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, teoloģijas un filoloģijas zinātņu maģistre, biedrības "Ētikas Tilts Latvijā" valdes priekšsēdētāja, rakstniece un žurnāliste Eva Mārtuža. Apmācības norisināsies projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros, ko īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

"Viens no mūsu darbības mērķiem Baltijā ir atbalstīt kultūras aktivitātes, kas palīdz attīstīt 21. gadsimtam atbilstošas prasmes, kā arī sekmēt iekļaujošas sabiedrības veidošanos, saliedējot etniski un kultūras ziņā daudzveidīgās Baltijas valstu sabiedrības. Esam pateicīgi mūsu partneriem biedrībai "Sadarbības platforma", kas īsteno šīs Latvijas sabiedrībai noderīgās apmācības par etniskās un reliģiskās saskarsmes lomu mūsdienu sabiedrībā. Mēs ceram, ka kursos apgūtās prasmes un iemaņas palīdzēs ikvienam ne tikai ikdienas darbā ar dažādām auditorijām, bet dalībnieki arī izglītos apkārtējos par šo atšķirību izpratnes nozīmību," uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.

Apmācību kursa "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā" lekcijās aicināts pieteikties ikviens interesents, lai bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi, pilnveidotu saskarsmes prasmes un padziļinātu zināšanas sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Apmācībām var pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, organizācijas/ iestādes nosaukums, tālrunis) uz e-pasta adresi celma.lauma@gmail.com.

Apmācību kursa "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā" programma

 • Ievads, kursa pamatojums, avotu apskats;
 • Teoloģijas humanitārā loma globālisma laikmetā;
 • Lokālisma (partikulārisma) kultūrreliģiskās un etniskās identitātes noteiksmes, vispārcilvēciskie faktori un vērtības;
 • Tautas un nācijas esības kritēriji, to analīze mūsdienu situācijā.
 • Globalizācijas ģenēze, šī procesa noteiksmes, ietekme uz etniskajiem un reliģiskajiem procesiem;
 • Migrācija un imigrācija - ekonomiskie, politiskie, etniskie, reliģiskie, kultūras iemesli, procesi;
 • Emigrācijas un imigrācijas etniskās, sociālās, psiholoģiskās un reliģiskās sekas izceļošanas un mītnes zemēs;
 • Integrācija kā globālās migrācijas neizbēgams līdzprodukts;
 • Kopīgās un atšķirīgās identitāšu etniskās un reliģiskās noteiksmes un būtiskās iezīmes;
 • Kristīgās reliģijas integratīvais potenciāls un tā manifestācijas iespējas;
 • Multikulturālisms un monokulturālisms, - ģenēze, koncepcijas un viedokļi.
 • Pasaules etniskās un reliģiskās kartes pārmaiņas.
 • Pasaules Baznīcu Apvienības un citi nozīmīgi Baznīcu dokumenti jautājumā par globalizācijas humanitārajām noteiksmēm (Agape, Akra, EKD dokumenti).
 • Globālisms, tā etniskās, kultūras un reliģiskās noteiksmes;
 • Kultūrkanona ideja, Holandes un Dānijas kultūrkanons un tā pielietojums šo valstu integrācijas politikā;
 • Latvijas kultūrkanona integratīvais potenciāls;
 • LR integrācijas politika starpkaru posmā;
 • LR politika mūsdienās, Kultūras ministrijas dokuments " Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes "

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma
  T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf


  Aicina iepazīt latviešu, baltkrievu, vācu un ukraiņu maskošanās tradīcijas

  Sestdien, 2018. gada 13. janvārī no plkst. 12.00 līdz 15.00 NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) notiks sarīkojums, kurā varēs iepazīt vairāku tautu ziemas karnevālu un maskošanās tradīcijas, svētku sagaidīšanas un svinēšanas ieražas. Trīs stundu garumā interesenti varēs iepazīt latviešu, baltkrievu, vācu un ukraiņu interesantākās masku izgatavošanas un nēsāšanas paradumus.

  Sarīkojuma pirmajā daļā klātesošajiem būs iespēja noskatīties krāšņo ukraiņu svētku iestudējumu "Verteps" - veltītu Kristus dzimšanai un Ziemassvētkiem. "Verteps" ir svētku norises atspoguļojums - ar tradicionālajām dziesmām, tērpiem, tēliem, maskām un vēstījumu.

  Pēc iestudējuma noskatīšanās apmeklētāji varēs noklausīties trīs stāstījumus, kas iepazīstinās tuvāk ar dažādiem masku veidiem, nozīmi un svētkiem, kuru laikā maskas tiek valkātas. Pirmais stāsts raksturos latviešu maskošanās tradīcijas no Mārtiņiem līdz Meteņiem - kāpēc latvieši maskojās, kādas bija populārākās maskas, kā izgatavot maskas no dabas materiāliem, kas ir masku gājieni un to nozīme. Sekos ieskats "Karneval - Fasching - Fa?nacht" Vācijas karnevālu laikā, ko paši vācieši dēvē par piekto gadalaiku. Klātesošie izzinās vācu karnevālu norises, masku gatavošanas un maskošanās tradīcijas. Trešais stāsts vedīs baltkrievu maskošanās līkločos, atklājot daudzveidīgās tradīcijas un rituālus no Ziemassvētku laika līdz Masļeņicas nedēļas pēdējai dienai. Būs iespējams uzzināt, kādu mielastu baltkrievi gatavoja un baudīja šo svētku laikā un kā izdejoja īpašo Riņķa deju.

  Paralēli stāstījumiem noritēs radošās meistarklases, kurās varēs vērot latviešu, vācu un slāvu masku parādi, kā arī iepazīt galvenos masku veidus un tēlus, apzināt dabas materiālus, no kādiem iespējams maskas izgatavot - audums, salmi, koka mizas un citi. Klātesošajiem būs lieliska iespēja izpausties radoši un pašiem izgatavot maskas.

  Sarīkojumā piedalīsies un tā saturu bagātinās "Sprīdīša skola", Latvijas Vācu savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrība, dziesmu ansamblis "Morgenrot", Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība, Vangažu Ukraiņu biedrība "Jatraņ'" un Jēkabpils baltkrievu biedrības "Spatkanne" ansamblis "Zaviruha".

  Visi interesenti laipni aicināti tuvāk iepazīt dažādu tautu maskošanās tradīcijas! Ieeja sarīkojumā - bezmaksas.

  Pasākumu organizē Vangažu Ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros, kas top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Plašāka informācija:
  Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
  Irina Dukule
  E-pasts: atlas.irina@gmail.com
  Mob. tālr. 29861068


  Aicina pieteikties apmācībām Latvijas kultūras vēstnieku akadēmijā

  Lai veicinātu starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, biedrība "Sadarbības platforma" projekta "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" ietvaros aicina uz apmācību ciklu "Pieci knifi starpkultūru komunikāciju prasmēs". Apmācības notiks laikā no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 9. martam.

  Apmācību cikls sastāvēs no 5 dažādām lekciju programmām:

 • "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi". Lekcijas notiks no 2018. gada 8. līdz 12. janvārim, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Māra Mellēna - Latvijas kultūras vēstniece, Guntis Pakalns.
 • "Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā". Lekcijas notiks no 2018. gada 24. līdz 28. janvārim plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā NVO namā, Ieriķu iela 43A. Lektore - Eva Mārtuža - Latvijas kultūras vēstniece.
 • "Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē". Lekcijas notiks no 2018. gada 12. līdz 16. februārim, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Līga Siliņa - vairākkārtēja Latvijas kultūras vēstnieku nometņu lektore, Mārcis Galiņš.
 • "Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās". Lekcijas notiks no 2018. gada 19. līdz 23. februārim, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Gunta Dombrovska (Saule) - Latvijas kultūras vēstniece, Indra Čekstere
 • "Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā". Lekcijas notiks no 2018. gada 5. līdz 9. martam, plkst. 10.30 - 17.00, Rīgā, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Lektori - Inga Krišāne - Latvijas kultūras vēstniece, Margita Poriete.

  Apmācībām pieteikties aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, sociālie darbinieki, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā sastopas ar mazākumtautību pārstāvjiem.

  Apmācību ciklā plānots apmācīt 75 dalībniekus. Apmācības ir bezmaksas.

  Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgu bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām.

  Pieteikšanās un plašāka informācija:
  Projekta vadītāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258

  Projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Aicina uz apmācībām "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi"

  No 2018. gada 8. līdz 12. janvārim ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, būs iespēja apgūt prasmes un zināšanas apmācībās "Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi". Piecu dienu apmācības notiks no plkst. 10.30 līdz 17.00.

  Apmācībām pieteikties aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, sociālie darbinieki, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā sastopas ar mazākumtautību pārstāvjiem. Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā, izmantojot stāstus.

  Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguve dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrēšanas kapacitātes veicināšanu. Apmācības iepazīstinās ar stāstīšanas stratēģijām, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās - pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.

  Programma:

 • Iepazīšanās spēle;
 • Prezentācijas Savējais un svešais;
 • Stāstītprasmju treniņš;
 • Personiskās pieredzes stāsti;
 • Ātrrunas un mēles mežģi;
 • Pasaku darbnīca;
 • Pasakas leksika un dialektu īpatnības;
 • Pasaku darbnīcas izvērtējums;
 • Vietu un lietu stāsti;
 • Naratīvās zināšanas;
 • Eiropeiskās vērtības un to izstāstīšanas iespēju daudzveidība;
 • Mājas kā kultūras tehnoss, mājvietu stāsti - starpkultūru dialogs.

  Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna un folkloras pētnieks, 2001. gada Lielās folkloras gada balvas laureāts, stāstnieks Guntis Pakalns.

  Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

  Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

  Aicina apmācībām pieteikties, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, organizācijas/iestādes nosaukums, tālrunis) uz e-pasta adresi celma.lauma@gmail.com

  Projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, to īsteno biedrība "Sadarbības platforma".

  Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija - starpkultūru dialogam un sadarbībai

  Lai aktivizētu Latvijas kultūras vēstniekus sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām, veicinātu starpkultūru dialogu un mazākumtautību integrāciju, no 2017. gada 8. decembra līdz 2018. gada marta beigām biedrība "Sadarbības platforma" īsteno projektu "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija".

  Projekta uzdevumi paredz organizēt inovatīvas, informatīvi izglītojošas apmācības, veidot un attīstīt akadēmijas dalībnieku iemaņas starpkultūru komunikācijā, izpratni par līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu tradīcijās, ieražās, kā arī īstenot radošas starpkultūru komunikācijas risinājumu formas un kultūras pasākumus.

  Galvenās aktivitātes "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmijā" būs apmācību cikls "Pieci knifi starpkultūru komunikācijas prasmēs" un trīs krāšņi un daudzveidīgi kultūras pasākumi - "Starp divām simtgadēm. Starpkultūru dienas Ezerē 2018", sarīkojums "Maskošanās tradīcijas dažādās tautās" un Tautu draudzības festivāls "Nov rouz 2018".

  Apmācības un pasākumus apmeklēt aicināti gan Latvijas kultūras vēstnieku kustības dalībnieki, gan valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan visi interesenti, kas ikdienas darbā saskaras ar mazākumtautību pārstāvjiem.

  Projekts "Latvijas kultūras vēstnieku akadēmija" top sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258

  Starptautiskā konference "Kā notiek imigrantu integrācija vietējā līmenī? Pieredze un labās prakses Eiropas valstīs"

  Biedrība "Patvērums "Drošā māja"' kopš 2016. gada 18. maija īsteno projektu "Informācijas centrs imigrantiem" (granta līguma Nr. PMIF/12/2016/1/1).

  2017. gada 8. decembrī plkst. 10.00 viesnīcā "Viesnīca Avalon" (Rīgā, 13.janvāra ielā 19) notiks starptautiskā konference "Kā notiek imigrantu integrācija vietējā līmenī? Pieredze un labās prakses Eiropas valstīs".

  Konferences laikā būs iespējams iegūt informāciju, kā integrācijas procesi notiek dažādās Eiropas valstīs, kādas ir integrācijas programmas, kādi ir labās prakses piemēri Francijā, Norvēģijā, Moldovā un citās Eiropas valstīs.

  Konferences mērķa grupa ir dažādu jomu speciālisti, kas strādā, vai arī nākotnē varētu strādāt ar trešo valstu pilsoņiem, tai skaitā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

  Konferences darba valoda ir latviešu un angļu valodas, tiks nodrošināts tulkojums.

  Par piedalīšanos konferences darbā dalībnieki saņems apliecību.

  Būsiet ļoti gaidīti konferencē!

  Lūgums reģistrēties konferencei aizpildot reģistrācijas formu līdz 01.12.2017.

  Papildus informāciju var saņemt, vēršoties pie projekta koordinatores Guntas Vīksnes, tālrunis 29180450, e-pasta adrese: gunta.viksne@gmail.com.


  Kārsavā aicina uz Kultūru dienu - projekta noslēgumu

  Piektdien, 2017. gada 1. decembrī plkst. 16.00 Kārsavas kultūras namā notiks Kultūru diena, kuras programmā paredzēta izstādes atklāšana, pētniecisko darbu konkursa noslēgums un izrāde "Nestāsti pasakas!". Šis pasākums reizē ir arī Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotā projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzkrāsainība" noslēgums.

  Kultūru dienas pasākuma ieskaņā visi klātesošie varēs piedalīties ebreju mākslinieces Ilānas Lisagoras izstādes atklāšanā. Izstādē būs skatāmi akvareļi un grafikas - mākslinieces veidotās krāšņās ilustrācijas vairākām, tostarp, pasaku grāmatām.

  Turpinājumā noritēs pētniecisko darbu konkursa "Mana dzimta" noslēgums un labāko darbu autoru apbalvošana. Konkursā piedalījās Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu audzēkņi, lai dziļāk izpētītu savas dzimtas saknes un tradīcijas, kā arī parādītu, kā tās nodod mantojumā no paaudzes.

  Pasākums noslēgsies ar izrādi "Nestāsti pasakas!", tās pamatā ir latgaļu, krievu un ebreju pasakas. Trīs dažādu tautu pasakas sadzīvos uz vienas skatuves, iepazīstinot skatītājus ar kultūru daudzveidību un krāsainību! Izrādē piedalās Kārsavas bērnu un jauniešu teātra studija "Aplis" (vadītāja Ināra Rasima) un klezmeru mūzikas grupa "Arayn".

  Projektu "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" īstenoja kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma". Tā mērķis bija iepazīstināt iedzīvotājus, īpaši jauniešus un bērnus, ar dažādu tautu kultūru un to tradīcijām, veicināt vēstures izpēti un katras tautas nacionālās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. Projekta gaitā - Jauno pētnieku vasaras akadēmijā, pētniecisko darbu konkursā, pasaku iestudējumā un Kultūru dienā gan projekta dalībnieki, gan apmeklētāji tuvāk iepazina ebreju, krievu, latviešu, latgaļu kultūru un tradīcijas.

  Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

  Plašāka informācija - Ināra Rasima
  Tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv


  Trešais Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls "Mēs Latvijai" noslēdzies, tiksimies nākamgad!

  Novembra sākumā jau tradicionāli tiek aizvadīts Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls "Mēs Latvijai", kas trīs gados neapšaubāmi kļuvis par īpašu dāvanu, sagaidot valsts svētkus - Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

  Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" aicināja piedalīties Latvijā dzīvojošo dažādu tautību bērnus un jauniešus, lai jaunās paaudzes vidū veicinātu starpkultūru komunikāciju un savas nacionālās identitātes apzināšanos, kā arī stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

  Konkurss notika trīs kārtās: pirmajā kārtā tika vērtēti iesūtītie video ieraksti, otrajā kārtā žūrija priekšnesumus vērtēja klātienē, trešā kārta aizritēja laureātu uzvaras prieka noskaņās un pateicībā visiem dalībniekiem. Otrajai kārtai tika izraudzīti 38 individuālo izpildītāju vai kolektīvu priekšnesumi, tos izpildīja vairāk nekā 400 dalībnieki - bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 25 gadiem. Dažādu tautību bērni un jaunieši no Liepājas, Rundāles, Salaspils, Olaines, Bauskas un Rīgas skatītāju un žūrijas vērtējumam nodeva prasmes, izpildot savas tautas dziesmas un izdejojot deju soļus. Skatītāji varēja vērot krāsainus Latvijā dzīvojošo tautu kultūras rakstus.

  Konkursa - festivāla noslēguma koncerts kultūras pilī "Ziemeļblāzma" kļuva par īstiem talantu svētkiem - kā krāsainā kaleidoskopā savijās moldāvu, baltkrievu, krievu, ukraiņu, ebreju, vāciešu, ķīniešu un latviešu dziesmas un dejas labāko konkursa dalībnieku izpildījumā. Kopumā koncertā uzstājās vairāk nekā 200 dejotāju un dziedātāju. Īpašu šarmu koncertam piešķīra tā vadītājs Roberto Meloni, kura parādīšanās uz "Ziemeļblāzmas" skatuves izsauca ne tikai dalībnieku, bet arī visu skatītāju sajūsmas vētru. Pēc uzvarētāju apbalvošanas izskanēja festivāla himna, kuras autori ir dzejniece Eva Mārtuža un komponists Arnis Miltiņš. Himnas nosaukums ir simbolisks - "Latvija un puķes" - mēs, Latvijā dzīvojošie, esam tik dažādi kā ziedi pļavā, tomēr dzīvojam vienā zemē.

  Organizatoru vārdā vēlamies izteikt pateicību Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja vadītājai Lindai Pavļutai par iedvesmojošajiem apsveikuma vārdiem, atklājot festivāla noslēguma koncertu. Pateicamies arī Rīgas domes deputātam Andrim Bērziņam, kurš pagodināja ar savu klātbūtni un nolasīja Rīgas mēra Nila Ušakova apsveikuma vēstuli.

  Milzīga pateicība visiem dalībniekiem un kolektīvu vadītājiem!

  Vivat festivāls! Tiksimies 2018. gadā - Latvijas jubilejas gadā!

  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

  Plašāka informācija:
  Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
  Janīna Kūla
  E-pasts: janinakula@inbox.lv
  Mob. tālr. 29239750


  Nestāsti pasakas! - Ludzā, Rēzeknē un Goliševā

  Valsts svētku izskaņā, pirmdien, 2017. gada 20. novembrī trīs Latgales vietās - Ludzā, Rēzeknē un Goliševā interesenti tiek aicināti uz Mazākumtautību kultūru dienas pasākumiem, kuriem dots nosaukums "Nestāsti pasakas!".

  Pasākumu programmas pamatā ir latgaļu, krievu un ebreju pasaku dramatizējums, tādēļ arī kultūru dienai dots nosaukums "Nestāsti pasakas!". Trīs dažādu tautu pasakas sadzīvos uz vienas skatuves, iepazīstinot skatītājus ar kultūru daudzveidību, un kalpos kā starpkultūru dialoga lielisks piemērs.

  Izrādi iestudē un skatītājiem rādīs Kārsavas bērnu un jauniešu teātra studija "Aplis". Teātra studijas vadītāja - Ināra Rasima. Par izrādes muzikālo noformējumu rūpēsies klezmeru mūzikas grupa "Arayn".

  Plkst. 12.00 "Nestāsti pasakas!" sāksies Goliševas tautas namā, plkst. 15.00 - Ludzas tautas namā un plkst. 18.00 - Rēzeknē, Nacionālo biedrību Kultūras namā.

  Laipni aicināti visi interesenti! Ieeja pasākumos brīva!

  Mazākumtautību kultūru dienas pasākumi ir projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" aktivitāte, ko īsteno Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma".

  Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

  Plašāka informācija: Ināra Rasima
  Tālrunis: 29330637, e-pasts: inaraktn@inbox.lv


  Ar ebreju kalendāra izdošanu un krāšņu koncertu noslēdzies projekts "Ebreju kultūras bagātības"

  Lai iepazīstinātu tuvāk ar vienu no senākajām tautām pasaulē - ebrejiem, kā arī veicinātu ebreju identitātes, kultūras mantojuma saglabāšanu, ebreju tradīciju, folkloras attīstību, sekmētu ebreju pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" no šā gada maija līdz oktobra beigām īstenoja projektu "Ebreju kultūras bagātības". Latvijā ebreji dzīvo jau piecus gadsimtus, atstājot paliekošas pēdas Latvijas kultūrvidē.

  Projekta " Ebreju kultūras bagātības" ietvaros tika izdots "Ebreju kalendārs", norisinājās nometne bērniem "Iepazīsimies" un 28. oktobrī Mazsalacas novada Kultūras centrā ikviens interesents varēja apmeklēt koncertu ar intrigējošu nosaukumu "Roš Hašana Mazsalacā". Visi projekta pasākumi bija veltīti ebreju kultūras, rakstības tuvākai iepazīšanai, īpaši izceltas tika ebreju jaungada sagaidīšanas tradīcijas.

  Oktobra vidū klajā nāca krāšņs izdevums 500 eksemplāros - "Ebreju kalendārs". Tas iepazīstina ar ebreju gadu skaitīšanu, mēnešu nosaukumiem un daudzveidīgajiem ebreju svētkiem un tradīcijām. Interesanti, ka ebreji jauno gadu sagaida septembrī. Ebreju kalendārs skaita laiku no pasaules radīšanas, kas pēc ebreju tradīcijas notika pirms gandrīz 6 tūkstošiem gadu. Saskaņā ar jūdaisma tradīciju 2017. gads ir 5777. gads pēc ebreju kalendāra. Ebreju kalendārs skaitās viens no sarežģītākajiem, tomēr to bez grūtībām izmanto ebreji visā pasaulē reliģiskos nolūkos.

  Oktobrī, skolas rudens brīvlaikā Ramatas pamatskolas bērniem bija iespēja piedalīties dienas nometnē "Iepazīstamies". Tās dalībnieki iepazina ebreju kultūru un apguva dažādas tradīcijas. kopīgi gatavoja vienkāršus ebreju ēdienus.

  Oktobra izskaņā Mazsalacas novada Kultūras centrā noritēja koncerts "Roš Hašana Mazsalacā", kas bija veltīts ebreju svētkiem, ko parasti sauc par ebreju jauno gadu. Tajā apmeklētāji varēja iepazīt ebreju jaunā gada svētku tradīcijas, to nozīmi un vēsturi. Tulkojumā no ivrita Roš Hašana nozīmē "gada galva". Šos svētkus atzīmē septembrī. Taču tie ebreju kalendārā ir tikai vieni no četriem dažādiem jaungadiem.

  Koncertā piedalījās ebreju deju ansamblis "Eilat" (vadītāja un horeogrāfe Jeļena Gorelik), deju uzvedumā iepazīstinot ar ebreju mūziku, deju un mākslu. Ar vokāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Dina Bendžamina un vokālā grupa "Jewish Music Studio". Skatītājiem bija unikāla iespēja vērot Ramatas bērnu teatralizētu ebreju pasaku uzvedumu - skeču. Ebreju dejas, dziesmas un stāstījumi mijās ar latviešu dziesmām Paulas un Ričarda dueta izpildījumā. Koncerts bija kupli apmeklēts, rosinot interesi un izpratni par ebreju kultūras izpausmēm.

  Visas dienas gaitā kultūras centra apmeklētāji varēja apskatīt izstādi, kuras darbi veidoti, autoriem iedvesmojoties ebreju mūzikas skaņās un ebreju ornamentālos motīvos.

  Projekts tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Goraļ" valdes locekle
  Ilāna Lisagora
  E-pasts: lisagor@inbox.lv
  Mob. tālr. 29415278

  Ramatas bērni iepazīst ebreju kultūru un tradīcijas nometnē "Iepazīsimies"

  No 25. līdz 28. oktobrim, skolas rudens brīvlaikā Ramatas pamatskolas skolēni piedalījās dienas nometnē "Iepazīsimies". Kā jau vēsta nosaukums, nometnes programma bija veltīta izzināšanai - ebreju kultūras iepazīšanai. Četru dienu garumā teju 20 skolēni iepazina ebreju kultūras daudzveidību un interesantās tradīcijas, tomēr netika aizmirstas arī latviešu tradīcijas.

  Pirmajā dienā bērni veidoja dažādus zīmējumus, izmantojot latviešu ornamentus, tad sekoja ebreju ornamentu iepazīšana un salīdzināšana ar latviešu rakstiem. Neliela ekskursija deva iespēju uzzināt interesantus un vēsturiskus faktus par Mazsalacu un tās ielām. Turpinājumā dalībnieki piedalījās ebreju pasaku izrādes veidošanā, rotaļu pusstundā un zīmēšanas nodarbībā, veidoja darbus, klausoties ebreju mūzikas skaņas un noskaņas.

  Otrā diena iesākās ar ebreju rakstības un alfabēta iepazīšanu, un katrs dalībnieks sameklēja sava vārda burtus. Pastaigas laikā tika meklēti un apzināti dažādi Mazsalacas vides objekti. Sekoja ritmiskās mūzikas meistarklases un ebreju pasaku izrādes mēģinājums. Noslēgumā skolēni zīmēja sava vārda pirmo burtu - kā tas izskatās latviešu valodā un kā - ivritā.

  Katras tautas neatņemama sastāvdaļa ir tradicionālie ēdieni, tādēļ trešajā dienā bērniem tika stāstīts par ebreju virtuves noslēpumiem, īpaši tika runāts par svētku ēdieniem. Turpinājās ritmiskās mūzikas meistarklases, gatavošanās izrādei un notika puķu darbnīca.

  Pēdējā nometnes dienā aizritēja priecīgā un satraukuma pilnā noskaņā, gatavojoties kopīgam koncertam un nometnes noslēguma pasākumam.

  Nometnes gaitā skolēni varēja iepazīt līdzības un atšķirības ebreju un latviešu tautas tradīcijās, tā vairojot gan kopības sajūtu, gan nostiprinot katra bērna nacionālo apziņu un lepnumu. Nometnes organizatori atzīst, ka citas tautas kultūras iepazīšana ir lielisks veids, lai veicinātu cilvēku savstarpējo izpratni, cieņu un tuvināšanos.

  Lai iepazīstinātu tuvāk ar ebreju kultūru un tradīcijām, kā arī veicinātu ebreju identitātes, kultūras mantojuma saglabāšanu un sekmētu ebreju pilsonisko līdzdalību un piederību Latvijai, biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma" no šā gada maija līdz oktobra beigām īstenoja projektu "Ebreju kultūras bagātības". Nometne "Iepazīstamies" noritēja šī projekta ietvaros.

  Projekts tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Goraļ" valdes locekle
  Ilāna Lisagora
  E-pasts: lisagor@inbox.lv
  Mob. tālr. 29415278

  Integrācijas kursu dalībnieki iepazīst Latvijas Nacionālo bibliotēku un latviešu tradīcijas

  Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros 2017. gada 4. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika Starpkultūru diena. Pasākumā piedalījās turpat 100 imigranti - integrācijas kursu dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Daugavpils, Liepājas un Rīgas.

  Starpkultūru diena sākās ar ekskursijām, kurās dalībnieki iepazina LNB ēku - Gaismas pilī, tās iekšējo arhitektūru, aprīkojumu, bibliotēkas piedāvātās iespējas, vēsturiskos priekšmetus, īpaša uzmanība tika veltīta Dainu skapim.

  Klātesošajiem bija iespēja aplūkot Rīgas panorāmu 360 grādu leņķī un redzēt kādas naudas zīmes Latvijā lietotas pirms eiro. Dalībnieki ar lielu interesi arī viesojās Latvijas valsts simtgades birojā, iepazinās ar informāciju par pasākumiem un aktivitātēm, kas top par godu Latvija simtgadei.

  Bibliotēkas foajē varēja apskatīt LNB pastāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā" - 21. gadsimta un bibliotēkas jaunā veidola iedvesmots stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā.

  Pasākuma otrajā daļā bibliotēkas Lielajā zālē dalībnieki tika aicināti uz tikšanos pie tējas tases. Ārvalstnieki iepazīstināja ar savas valsts tējas dzeršanas tradīcijām, uzzināja par latviešu tējas dzeršanas rituāliem un nobaudīja tradicionālās latviešu zāļu tējas. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties divas īsfilmas par Latviju. Ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus priecēja folkloras kopa "Kokle", tās pārstāvji demonstrēja latviešu tautas tērpus, iesaistīja kopīgās dejā un rotaļās, kā arī iemācīja dziesmu latviešu valodā.

  Starpkultūru dienas gaitā dalībniekiem bija arī iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas un informāciju par interesējošajiem sociāliem un juridiskiem jautājumiem. Konsultācijas sniedza profesionāli juristi - Informācijas centra imigrantiem speciālisti. Centra darbību jau vairāk nekā gadu nodrošina un attīsta biedrība "Patvērums "Drošā māja", regulāri sniedzot informāciju un atbalstu Latvijā dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Starpkultūru diena Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja sirsnīgā un draudzīgā gaisotnē, rosinot projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībniekos interesi un izpratni par Latvijas kultūru un tradīcijām.

  Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.


  Aicinām uz sadziedāšanās un sarunu pasākumu svecīšu gaismā Jelgavā

  10.novembrī Jelgavas 5.vidusskolā ar tējas pēcpusdienu svecīšu gaismā noslēgsies Iecavas sieviešu kluba "Liepas" īstenotais projekts "Nacionālie tējas pasākumi Zemgalē".

  Aicinām uz koncertu Aspazijas ielā 20, Jelgavas 5.vidusskolas zālē plkst. 13.30, kurā uzstāsies Iecavas folkloras kopa "Tarkšķi", Ukraiņu kultūras centra "Džerelo" bērnu studija "Džereļce", Jelgavas 5.vidusskolas deju kolektīvs "Ija" un ansamblis "Soul". Svētku koncertu ar dzejas priekšlasījumiem iekrāsos dzejnieks Guntars Račs. Pasākuma noslēgumā neizpaliks arī tējas dzeršana.

  Projekta īstenošanā "Liepas" cieši sadarbojas ar biedrību "Sadarbības platforma", kas pārstāv 26 dažādu Latvijā esošu nacionalitāšu nevalstiskās organizācijas.

  Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO centra atbalstu.


  9. novembrī - Latvijas bērnu un jauniešu konkursa - festivāla "Mēs Latvijai!" noslēgums

  Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. Par īpašu svētku dāvanu - Latvijas bērnu un jauniešu konkursu - festivālu "Mēs Latvijai" jau trešo gadu rūpējas un gādā divas nevalstiskās organizācijas - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un biedrība "Sadarbības platforma". Ar laureātu apbalvošanu un koncertu 9. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma" konkurss - festivāls "Mēs Latvijai" noslēgsies.

  Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" aicināja piedalīties Latvijā dzīvojošo dažādu tautību bērnus un jauniešus. Tā mērķis bija tieši jaunās paaudzes vidū veicināt starpkultūru komunikāciju un savas nacionālās identitātes kā valsts kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos, kā arī stiprināt piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

  Konkursā iesaistījās bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, kuri muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstina ar savu nacionālo kultūru.

  Konkursa - festivāla pirmajā kārtā tika vērtēti iesūtītie video ieraksti. Otrā kārta notiks ceturtdien, 9. novembrī, kad no plkst. 9.00 Rīgā, NVO namā (Ieriķu iela 43A), priekšnesumi tiks vērtēti klātienē. Otrajai kārtai izraudzīti 33 individuālo izpildītāju vai kolektīvu priekšnesumi. Paredzams, ka konkursa dalībnieku skaits tuvosies četriem simtiem. Žūrija darbosies piecu cilvēku sastāvā: komponists Atvars Sirmais, mūziķis Arnis Miltiņš, aktieris Oļegs Teterins, baleta māksliniece Lita Beiris, kultūras un sabiedriskā darbiniece Dace Jurka. Otrās kārtas koncertu var apmeklēt katrs interesents bez maksas.

  Savukārt konkursa - festivāla svinīgs noslēgums un laureātu apbalvošana norisināsies 9. novembra vakarā - plkst. 18.00 kultūras pilī "Ziemeļblāzma" (Ziemeļblāzmas iela 36). Pasākuma pirmajā daļā uzstāsies pagājušā gada un šī gada konkursa dalībnieki un laureāti, priecējot klātesošos ar dažādu tautu dziesmām, dejām, teatralizētiem uzvedumiem un tērpiem. Turpinājumā konkursa dalībniekus un klātesošos sveiks Kultūras ministrijas un Rīgas domes pārstāvji, organizatori un žūrijas locekļi. Jau otro reizi izskanēs pagājušā gadā tapusī konkursa - festivāla himna "Mēs Latvijai".

  Laipni aicināti visi interesenti! Pasākumos ieeja bez maksas.

  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

  Plašāka informācija:
  Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
  Janīna Kūla
  E-pasts: janinakula@inbox.lv
  Mob. tālr. 29239750


  Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina uz Starpkultūru dienu Gaismas pilī

  Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, projekta "Integrācijas ABC - 2017" ietvaros 2017. gada 4. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks Starpkultūru diena. Tajā aicināti piedalīties imigranti - integrācijas kursu dalībnieki no Rēzeknes, Jelgavas, Liepājas un Rīgas. Pasākuma programmā paredzētas ekskursijas, tikšanās pie tējas tases un konsultācijas.

  No plkst. 12.00 līdz 14.00 pasākuma dalībniekiem tiks rīkotas ekskursijas LNB ēkā - Gaismas pilī, kas ir gan bibliotēka tās tradicionālajā izpratnē, gan arī kultūras, izglītības un zinātnes centrs. Gaismas pils apmeklējums izvēlēts, jo tā kļuvusi par vienu no ievērojamākajiem Latvijas simboliem ar bagātu zinību un latviešu valodas krātuvi.

  Ekskursiju laikā dalībnieki varēs izzināt daudzveidīgās iespējas, ko piedāvā LNB, aplūkot vēsturiskos priekšmetus, saņemot par tiem papildus informāciju un skaidrojumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta Dainu skapim, kas 2001. gadā tika iekļauts UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā, īpaši izceļot tā unikālo saturu un saikni ar vēl joprojām dzīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām Latvijā. Klātesošajiem būs iespēja aplūkot Rīgas panorāmu 360 grādu leņķī, redzēt kādas naudas zīmes Latvijā lietotas pirms eiro un viesoties Latvijas valsts simtgades birojā, kurā pieejama informācija par pasākumiem un aktivitātēm, kas top par godu Latvija simtgadei. Bibliotēkas foajē varēs apskatīt LNB pastāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā" - 21. gadsimta un bibliotēkas jaunā veidola iedvesmots stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā. Ekskursijas notiks angļu un krievu valodās.

  No plkst. 14.00 līdz 16.30 LNB Konferenču centra Lielās zāles A daļā pasākuma dalībnieki aicināti uz tikšanos pie tējas tases. Tajā ārvalstniekiem būs iespēja iepazīstināt ar savas valsts tējas dzeršanas tradīcijām un noskatīties īsfilmu par Latviju. Ar muzikālu priekšnesumu dalībniekus priecēs folkloras kopa "Kokle". Kopas pārstāvji pastāstīs arī par latviešu tējas dzeršanas tradīcijām, demonstrēs latviešu tautas tērpus un aicinās piedalīties kopīgās dejās un rotaļās.

  Starpkultūru dienas gaitā dalībniekiem būs arī iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas un informāciju par sociāliem un juridiskiem jautājumiem. Konsultācijas sniegs profesionāli juristi - Informācijas centra imigrantiem speciālisti. Centra darbību jau vairāk nekā gadu nodrošina un attīsta biedrība "Patvērums "Drošā māja", regulāri sniedzot informāciju un atbalstu Latvijā dzīvojošiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Uz Starpkultūru dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā aicināti projekta "Integrācijas ABC - 2017" dalībnieki. Pasākums ir bezmaksas!

  Projektu "Integrācijas ABC - 2017" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2017/1/02.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258  Festivāla - konkursa "Mēs Latvijai" laureāti uzstājas Rundāles novadā

  2017. gada 9. septembrī 2015. un 2016. gada festivāla - konkursa "Mēs Latvijai" laureāti devās uz Rundāli, tikās ar Rundāles novada jauniešiem, kā arī piedalījās pasākumā pie Kaucmindes muižas pils "Kā būt īstenai kaucmindietei jeb kāzas šoruden būs!".

  Pasākuma programma bija radošām, izzinošām un daudzveidīgām aktivitātēm bagāta, atklājot gan Kaucmindes skolas senās tradīcijas, gan izzinot dažādus kāzu rituālus laiku griežos. Festivāla "Mēs Latvijai" iepriekšējo gadu laureāti papildināja to ar krāšņiem muzikāliem un deju priekšnesumiem.

  Pasākuma ieskaņā apmeklētāji varēja iepazīt kaucmindietes prasmju kodeksu, kopā ar pirmskolas izglītības iestādes "Mārpuķīte" audzēkņiem un Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas audzēkni Leonu Kļaviņu iziet cauri Bērnības vārtiem, kopā ar Rundāles pagasta vidējās paaudzes deju kopu "Rundāle" un Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem audzēknēm varēja šķērsot Jaunības vārtus. Ar vainadziņa nēsāšanas padomiem dejā un tautasdziesmās dalīsies Rundāles teātra studija "Savējie". Līgavas vārtos varēs tikties ar projekta "Pašas radīts vai mantots, bet Mans Tautastērps" dalībniecēm un idejas autorēm. Notika arī "Kaucmindietes pūra lādes" atvēršana, bija skatāma kāzu kleitu izstāde un kaucmindiešu fotogrāfiju izstāde "Kāzas gaidot!", savukārt deju kopa "Ir varianti" un teātra studija "Savējie" gādāja par ķircināšanos. Pasākuma daļā "Ai, tai mūsu māsiņai / Tāli jāja precinieki" varēja tuvāk iepazīt citu tautu tradīcijas kopā ar Burjatu biedrību "Badarhāns", biedrību " Natali Berg Dance" un Rīgas Purvciema vidusskolas horeogrāfiskos ansambli "Venzeļa".

  Arī šogad - trešo reizi divas nevalstiskās organizācijas - biedrība "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un biedrība "Sadarbības platforma" rīko konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2017". Tajā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši. Rit pieteikšanās pēdējās dienas - pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2017. gada 25. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

  Projekts "Mēs Latvijai 2017" tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

  Plašāka informācija:
  Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
  Janīna Kūla
  E-pasts: janinakula@inbox.lv
  Mob. tālr. 29239750

  Latvija 100 dienās

  Šī gada pavasarī notika Latgales Simtgades kongress, kas iezīmēja Latvijas jubilejas tuvošanos. Kongresa laikā mēs satikāmies ar divām Latvijas kultūras vēstniecēm- biedrības "Zaļais meridiāns" vadītāju" Mariju Dubicku un Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļas priekšsēdētāju Bernadetu Geikinu-Tolstovu.

  Ieskatīsimies latgaļu izdevumā "Olūts", kas ir ticis izdots no pirmajiem neatkarības gadiem līdz pat šodienai, aprunāsimies ar kultūras ministri Daci Melbārdi par kultūras vēstnieku kustību Latvijā un galu galā, ar Latvijas republikas prezidentu Raimondu Vējoni stādīsim ozolu goda aleju Daugavpilī.

  Skaties jau šo svētdien 20:00 kanālā RīgaTV 24.

  Tīzeris:
  https://failiem.lv/u/vw3mkuwq


  Roš Hašana Mazsalacā

  Ebreji ir viena no senākajām tautām pasaulē, vēstures gaitā tā ir radījusi savu unikālo kultūru un tradīcijas.

  Latvijā ebreji dzīvo jau piecus gadsimtus, kļustot par šīs zemes neatņemamo daļu.

  Ebreju kalendārs skaita laiku no pasaules radīšanas, kas pēc ebreju tradīcijas notika pirms gandrīz 6 tūkstošiem gadu. Ieraugot šo skaitli, vairākumam cilvēku rodas jautājums: kā tas var būt, ja zinātne apgalvo, ka mūsu pasaules vecums ir ap 6 miljardiem gadu?

  Jūdaismā ir vairāki skaidrojumi par šo škietamo hronoloģijas nesakritību, kuri nav pretrunā arī ar mūsdienu zinātniskajām koncepcijām, piemēram, pasaules "pirmsākumos" laiks esot ritējis savādāk, diennakts garums bijis nevis 24 stundas, kā pašlaik, bet tā ilgusi varbūt pat miljoniem gadu. Kā tas arī nebūtu, bet saskaņā ar jūdaisma tradīciju 2017. gads ir 5777. gads pēc ebreju kalendāra.

  Iepazīsim un svinēsim kopā!

  Projekts "Ebreju kultūras bagātības"

  Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu.
  Ar skolēnu pētījumu prezentācijām noslēdzas projekts “Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības”

  Šā gada 13. oktobrī, ar bērnu un jauniešu veidoto pētījumu par ebreju kultūru, mūziku un tās vietu Latvijas kultūrvidē prezentācijām, noslēdzās projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" aktivitātes. Projekta noslēguma konferencē NVO namā tikās Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas, Strazdumuižas internātvidusskolas - attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolas pedagogi, skolēni, projekta īstenotāji un citi interesenti. Prezentācijās bērni un jaunieši dalījās interesantos pētījumu rezultātos, kā arī tajā, kas, pateicoties projektā iegūtajām zināšanām, mainījies viņu kultūrizpratnes ziņā.

  Konferenci projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" ietvaros rīkoja biedrība "Goraļ" sadarbībā ar biedrību "Cita Rīga". Gan konferences, gan projekta mērķis bija veicināt ebreju, krievu, latviešu bērnu un jauniešu savstarpēju izpratni un sadarbību, kopīgi izpētīt un iepazīt ebreju kultūru un mūziku Latvijā.

  Konferences ievadā klātesošie iepazinās ar projekta "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" norisi un pasākumiem. Iepazīstinot ar ebreju kultūras vērtībām un mūzikas mantojumu Latvijā, uzstājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas galvenā bibliogrāfe Marina Mihaileca un Maksa Goldina biedrības "Ebreju kultūras mantojums" valdes priekšsēdētājs Vlads Šuļmans. Bija skatāma arī skolēnu zīmējumu izstāde, kas tapusi iedvesmojoties ebreju mūzikas motīvos.

  Savukārt biedrības "Cita Rīga" valdes priekšsēdētāja Inese Grandāne prezentēja un piedāvāja kopīgi izspēlēt jaunizveidoto spēli, kurai dots nosaukums "Ceļojums ebreju mūzikas emociju pasaulē". Konferences dalībnieki ar prieku un aizrautību izspēlēja spēli.

  Projekta organizatori ir gandarīti, ka projekts sniedzis ieguldījumu ne tikai iesaistīto bērnu un jauniešu personīgajā izaugsmē un integrācijas procesā, bet arī plašākā Latvijas kultūrvides izpratnē. Turklāt, lai veicinātu sabiedrības saliedētību un sociālās iekļaušanas procesus, projektā piedalījās un plecu pie pleca strādāja latviešu, krievu un ebreju bērni un jaunieši, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām.

  Projekts "Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības" (līguma Nr. 2017.LV/MTSP/03/05) tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Goraļ" valdes locekle
  Ilāna Lisagora
  E-pasts: lisagor@inbox.lv
  Mob. tālr. 29415278


  Latgales bērnus un jauniešus aicina piedalīties pētniecisko darbu konkursā "Mana dzimta"

  Lai stiprinātu dzimtas tradīciju nepārtrauktību, etniskās atmiņas saglabāšanu un uzturētu garīgo avotu spēku, Latgales reģiona bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties pētniecisko darbu konkursā "Mana dzimta". Bērni un jaunieši aicināti radošā darbā - tekstuāli, attēlos, fotogrāfijās - aprakstīt savas ģimenes tradīcijas, kā tās kopj un nodod mantojumā no paaudzes paaudzē, kā arī parādīt un atklāt nacionālo dažādību.

  "Pētniecisko darbu konkurss" ir projekta "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" aktivitāte, ko organizē Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām - Ludzas biedrību "Kira", Rēzeknes ebreju biedrību "Arayn" un biedrību "Sadarbības platforma". Organizatori uzsver, ka viss labākais, kas izturējis laika pārbaudi un palicis kā dārgs mantojums no iepriekšējām paaudzēm, ir jāsaglabā, jāturpina un jāpopularizē, it īpaši bērnu un jauniešu vidū.

  Konkursa mērķis ir veicināt etniskās atmiņas saglabāšanu saistībā ar dzimtu vēsturi, dzimtās vietas iedzīvotājiem, garīgo avotu skaidrību, iepazīstinot ar savas tautas un dzimtas vērtībām, kā arī pilnveidot skolēnu pētniecisko darbu veidošanas prasmes.

  Konkursā aicināti piedalīties Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu audzēkņi - dažādu tautību pārstāvji. Konkursa darbi tiks vērtēti trīs kategorijās, iedalot konkursa dalībniekus grupās: sākumskola, pamatskola un vidusskola.

  Konkursa "Mana dzimta" darbu iesūtīšanas laiks: no 2017. gada 15. septembra līdz 2017. gada 1. novembrim.

  Konkursa noslēgumā katrā dalībnieku grupā tiks apbalvoti trīs labākie darbi, pēc komisijas ieskatiem var būt pasniegtas arī veicināšanas balvas. Uzvarētāju apbalvošana notiks konkursa noslēguma pasākumā š.g. 1. decembrī Kārsavā.

  Latgales reģiona bērni un jaunieši laipni aicināti piedalīties, lai dziļāk izpētītu savas dzimtas saknes un tradīcijas!

  Kārsavas novada krievu kultūras biedrības "Utroja" īstenotais projekts "Ziemeļaustrumlatgales nacionālā daudzveidība" notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros.

  Konkursa nolikums

  Plašāka informācija:
  Ināra Rasima
  tālrunis: 29330637,
  e-pasts: inaraktn@inbox.lv


  Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā - festivālā "Mēs Latvijai 2017"

  Konkursu - festivālu "Mēs Latvijai 2017", kurā piedalīties aicināti dažādu Latvijā dzīvojošo tautību bērni un jaunieši, jau trešo gadu rīko biedrības "Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" un "Sadarbības platforma".

  Konkursā - festivālā "Mēs Latvijai" iesaistīties aicināti dažādu tautību bērni un jaunieši, lai veicinātu visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru komunikāciju, savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un stiprinātu piederības sajūtu savai valstij - Latvijai.

  Piedalīties bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki vecumā no 10 līdz 25 gadiem, lai muzikālos, dejas vai teatrālos priekšnesumos iepazīstinātu ar savu nacionālo kultūru. Konkurss - festivāls tiks organizēts divās kārtās un noslēgsies ar laureātu apbalvošanu un dalībnieku sveikšanu 2017. gada 9. novembrī kultūras pilī "Ziemeļblāzma".

  Šī gada konkursā piedalīties īpaši tiek rosināti bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

  Konkursa apraksts, noteikumi un pieteikuma anketa atrodami projekta "Mēs Latvijai" www.facebook.com/MesLatvijai/ kontā.

  Pieteikumi par piedalīšanos konkursā jāiesniedz līdz 2017. gada 25. oktobrim rakstiski uz e-pastu janinakula@inbox.lv

  Projekts "Mēs Latvijai 2017" tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

  Festivāla nolikums

  Plašāka informācija:
  Biedrības " Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija" prezidente
  Janīna Kūla
  E-pasts: janinakula@inbox.lv
  Mob. tālr. 29239750


  RīgaTV24 sāksies Latvijas valsts simtgadei veltīts raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki"

  No 10. septembra katru svētdienu plkst. 20:00 RīgaTV24 ēterā būs skatāms jauns raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki", ko veido biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar televīzijas RīgaTV24 radošo grupu un Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Ncionālā kultūras centra atbalstu.

  "Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā iepazītu, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to, ceļojumos devās žurnālists, radījumu vadītājs Aivis Ceriņš. Radošā komanda jau viesojusies pie 28 Latvijas kultūras vēstniekiem, apceļojot 28 Latvijas novadus. Gūtajos iespaidos viņi dalīsies ar skatītājiem. Raidījumu fokusā - Latvijas cilvēku radošās izpausmes spēks un skaistums, vitalitāte kā vērtība neatkarīgi no tautības," atklāj raidījumu radošā grupa.

  Latvijas pilsētās, novados un ciemos iepazītie ļaudis, viņu radītie brīnumi, kultūras pasākumi, radošās darbnīcas un vietas, kas glabā brīnišķus stāstus, vedīs aizraujošos ceļojumos. Pirmajā raidījumā - 10. septembrī skatītāji iepazīsies ar pirmajiem diviem Latvijas kultūras vēstniekiem, divām izcilām personībām un diviem novadiem.

  Raidījumu atkārtojumus RīgaTV24 ēterā varēs noskatīties otrdienās plkst.14:30 un svētdienu rītos plkst. 10:30.

  "Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 160 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūras spēku, stiprina latviskās kultūras apziņu un rosina pozitīvām pārmaiņām.

  Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiek iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258


  "Liepas" iecavniekiem piedāvā iepazīt dažādu tautību tējas dzeršanas tradīcijas

  26.augustā plkst.11:00 Iecavas kultūras nama mazajā zālē ar krievu patvāru jeb samovaru tējas priekšpusdienu aizsāksies Iecavas sieviešu kluba "Liepas" projekts "Nacionālie tējas pasākumi Zemgalē", kas tiek īstenots Zemgales NVO projektu programmas ietvaros. Kopīgi ar Glūdas pagasta folkloras kopas "Slavjanočki" dalībniecēm radošajā darbnīcā mācīsimies gatavot oberegus ar sauso tēju/zāļu pildījumu, iepazīsim šo oberegu nozīmi, pielietojumu, tradīcijas. Uzzināsim krievu tējas dzeršanas tradīcijas, varēsim izmēģināt dažādas interesantas un mums nezināmas receptes dziedāsim tautas dziesmas, iesim rotaļās.

  Tēja ir dzēriens, kuru dzer visā pasaulē, tā mūs apvieno un arī parāda to, cik ļoti tējas sagatavošanas un dzeršanas paradumi dažādām tautām ir atšķirīgi. No augusta līdz oktobrim trīs tējas pasākumos Iecavā būs iespēja iepazīties ar krievu, ukraiņu un ķīniešu tējas pagatavošanas un dzeršanas tradīcijām, kā arī radošā darbnīcā apgūt katrai no tautām raksturīgu rokdarbu. Pasākumos uzaicinātie viesi no nacionālajām biedrībām un folkloras kopām gan stāstīs, gan atbildēs uz jautājumiem, gan palīdzēs apgūt kādu tautai raksturīgu prasmi. Pasākumos skanēs dziesmas un būs iespēja iemēģināt citu tautu dejas soli un rotaļas. Uz pasākumiem aicināts ikviens interesents.

  Pasākums ir bezmaksas, norises laiks no 11:00 līdz 15:00.

  Projekts noslēgsies Jelgavā ar tējas vakaru svecīšu gaismā, tas notiks novembrī, atzīmējot Latvijas gadadienu.

  Projekta īstenošanā "Liepas"cieši sadarbojas ar biedrību "Sadarbības platforma", kas pārstāv 26 dažādu Latvijā esošu nacionalitāšu nevalstiskās organizācijas.

  Projekts ties īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO centra atbalstu.  Rita Rozentāle - Biedrības "Liepājas poļu sieviešu klubs "Vanda"" priekšsēdētāja, projektu vadītāja


  Monta Kvjatkovska - Līvu savienības pārstāve, kultūras projektu vadītāja

  Latvijas simtgades priekšvakarā iepazīs Latvijas kultūras vēstniekus

  Lai Latvijas valsts simtgades priekšvakarā cildinātu aktīvus Latvijas ļaudis, ar biedrības "Sadarbības platforma" iniciatīvu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu 2017. gada pavasarī uzsākts projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm".

  Projekta ietvaros notiks tikšanās un intervijas ar 28 Latvijas kultūras vēstniekiem. Turpinājumā taps arī Latvijas valsts simtgadei veltīts 14 raidījumu cikls "Latvijas kultūras vēstnieki" televīzijas kanālā RIGATV24, lai plašāku sabiedrību iepazīstinātu ar šiem aktīvajiem, dažādu tautību kultūras pārstāvjiem visā Latvijā.

  "Latvijas kultūras vēstnieki" ir kustība, kurā šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 100 dažādu mazākumtautību pārstāvji, kā arī latvieši un lībieši, kuri ir vietējie kopienu kultūras līderi Latvijas novados, pilsētās un ciematos. Latvijas kultūras vēstnieki ir cilvēki, kuri savām kopienām palīdz apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprina latviskās kultūras apziņu, veido izpratni par atvērtu kultūras identitāti un rosina pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

  Katra raidījuma saturu veidos paši vēstnieki - stāstīs par savu devumu Latvijai, iepazīstinās ar savu pilsētu, pagastu vai ciemu, izceļot tajā īpašo, līdz šim plašāk nezināmo, aicinās tikties ar izciliem ļaudīm, kuru dzīvesgājums veido Latvijas "dzīvo" vēsturi un mantojumu nākamajām paaudzēm. Pēc vēstnieka izvēles kopīgi tiks apmeklēti kultūras pasākumi, radošās darbnīcas vai iepazīti interesentu projektu rezultāti. Projekta radošā grupa filmēs un pierakstīts gan kultūras vēstnieku stāstījumu, gan uzņēmīgo, vietējo laužu dzīvesgājumus un atmiņu stāstus. Rezultātā tiks veidots dokumentālu raidījumu cikls, iepazīstot, cik Latvijā dzīvojošie dažādu tautību cilvēki ir radoši, aktīvi un darbīgi, kā veido projektus, organizē pasākumus un veido vidi sev apkārt un lepojas ar to.

  Projekts "Latvija 100 dienās Latvijas kultūras vēstnieku acīm" norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, tajā tiks iemūžināti 21. gadsimta Latvijas ļaužu stāsti, vērtības, simboli un jaunrades darbi, daudzinot Latvijas cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus un kultūras daudzveidību. Radošā komanda jau viesojusies pie vairākiem kultūras vēstniekiem.

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258

 •