Kultūras vēstnieku rudens nometne Latgalē


Aicina NVO pārstāvjus pieteikties Kultūras Vēstnieku rudens nometnei Latgalē

Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" aicina darbīgos un pašaizliedzīgos Latgales reģiona NVO pārstāvjus piedalīties "Kultūras Vēstnieku rudens nometnē Latgalē". Nometne notiks no 2016. gada 30. septembra līdz 2. oktobrim Kārsavā.

Nometnes mērķis ir veicināt starpkultūru dialoga, savstarpējas izpratnes un sadarbības veidošanos mazākumtautību un latviešu, latgaļu pārstāvošo NVO starpā. NVO pārstāvji kopīgās aktivitātēs pilnveidos savas zināšanas un izpratni par kultūru daudzveidību un identitātes veidošanu globalizācijas apstākļos.

Trīs dienas NVO pārstāvji no dažādām Latgales reģiona pašvaldībām aicināti darboties nometnē, gūt jaunu pieredzi, iepazīt labās prakses piemērus, veidot jaunas sadarbības formas, kā arī apgūt praktiskās prasmes lielu projektu izstrādē. Katrs nometnes dalībnieks varēs popularizēt savas organizācijas darbību, kā arī gūt ieskatu dažādu Latvijas mazākumtautību kultūras mantojumā un tradīcijās.

Nometnes dalībniekiem būs arī iespēja iepazīt Kārsavas un Ludzas novadu nevalstisko organizāciju darbību.

Nometnē piedalīties īpaši aicināti Latgales reģiona mazākumtautību, latviešu, latgaļu NVO pārstāvji, kā arī organizācijas, kuru darbībā iesaistās jauniešu un seniori. Dalība nometnē bez maksas.

Nometni organizē Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja" un biedrības "Sadarbības platforma", "KIRA", Latvijas Poļu biedrības Daugavpils nodaļa "Promień" (www.sadarbibasplatforma.lv).

Pieteikuma anketu dalībnieku atlasei lūdzam aizpildīt un nosūtīt elektroniskā veidā skenētā versijā līdz 2016. gada 25.septembrim uz e-pastu: inaraktn@inbox.lv vai nogādāt to papīra formā Vienības ielā 49C, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717 ar norādi "Kultūras Vēstnieku rudens nometne Latgalē".

Piedalies "Kultūras Vēstnieku rudens nometnē Latgalē" vasaras nometnē!

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" atbalstu.

Pasākuma programma
Pieteikuma forma