Kopā varam vairāk

Projekts “Kopā varam vairāk” - organizāciju sekmīgai darbībai

2018. gada pavasarī “Sadarbības platforma” Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” uzsāk projektu, kam dots nosaukums “Kopā varam vairāk” (Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/011/21). Projekta īstenošana plānota līdz 2018. gada oktobra beigām.

Kā vēsta nosaukums, projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības "Sadarbības platforma" un tās dalīborganizāciju ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, attīstot brīvprātīgā darba un labdarības akciju īstenošanu, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

"Kopā varam vairāk" paredz daudzveidīgus pasākumus, kas papildinās iesaistīto organizāciju pieredzi un kapacitāti. Pasākumi notiks Rīgā, arī - Kurzemē, Latgalē un Zemgalē.

Svarīgākās projekta aktivitātes un to tēmas:

 • Finansējuma piesaistes iespējas darbības stiprināšanai;
 • NVO izaugsmes akadēmija;
 • Nododam zināšanas;
 • Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos;
 • Diskusija par kopīgo un atšķirīgo brīvprātīgajā darbā un labdarības iniciatīvās;
 • Informācijas un publicitātes pasākumi.

  Piemēram, veicot biedru un brīvprātīgo apmācības, problēmu un risinājumu analīzi šajā jomā, tiks veicināta dažādu lokāli un globāli aktuālu jautājumu risināšana. Lai izvērtētu dažādus aspektus un gadījumus brīvprātīgā darba organizēšanā, notiks tikšanās brīvprātīgā darba plānotājiem un īstenotājiem.

  Tāpat tiks organizēti plaši pasākumi, informējot par nevalstisko organizāciju darbības dažādību, sabiedrības iesaistes un līdzdarbošanās iespējām, ieskaitot. Svarīgas būs arī aktivitātes, kas vērstas uz NVO savstarpējās koordinēšanās iespējām un starpnozaru NVO sadarbības veicināšanu.

  Projekta ietvaros no 6. līdz 8. aprīlim Ozolnieku novadā, Ānē jau notika pirmais pasākums - NVO izaugsmes akadēmija. Tajā piedalījās "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju un ikdienas darbā iesaistīto sadarbības partneru, kopā 12 organizāciju 25 pārstāvji. NVO izaugsmes akadēmija bija intensīvs apmācību un praktisko nodarbību process. Pirmajā dienā dalībnieki mācījās veidot foto reportāžas un izzināja brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu. Otrajā dienā apguva komunikācijas prasmes sociālajos tīklos un medijos, publikāciju veidošanu sociālajos tīklos un medijos, kā arī attīstīja savu organizāciju efektīvas prezentēšanas iemaņas publikas priekšā. Trešā diena bija veltīta digitālajām prasmēm un rīkiem - klātesošie izzināja Google praktiskam darbam piedāvātās iespējas un filmēšanu Youtube vidē.

  NVO izaugsmes akadēmijas noslēgumā dalībnieki izstrādāja plānu brīvprātīgā darba jeb labdarības akcijām, kurās pielietos iegūtās prasmes un iemaņas.

  Pasākuma gaitā notika spraigas diskusijas par brīvprātīgā darba likumu. To rezultātā nolemts rīkot darba grupas sapulci 2018. gada14. maijā, Rīgā, NVO namā.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Papildu informācijai:
  Lauma Celma, T. 29822258
  E. celma.lauma@gmail.com
  http://www.sadarbibasplatforma.lv/
  https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/
  https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/
  https://twitter.com/sadarbibasplatf

 •