Mūsu tautasdziesmas MEMĒS


Projekts "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" uzsāk darbību
03.07.2019.

Saulgriežu noskaņās 18.jūnijā Krišjāņa Barona muzejā noritēja projekta "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" dalībnieku pirmā tikšanās. Klātesošie pārrunāja projekta aktivitātes un organizatoriskos jautājumus, vienlaikus novērtējot guvumu, ko šāds notikums jauniešiem dos - ar projekta palīdzību skolēni tuvāk iepazīs savas un citu tautu kultūras mantojumu, saskatot kopīgo un sev aktuālo. Balstoties projekta norisēs gūtajā pieredzē, jauniešiem vecumā no 11 - 18 gadiem būs iespēja pilnveidot zināšanas par dažādu tautu tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstīt radošumu, projekta noslēguma konkursā veidojot asprātīgus risinājumus tautasdziesmu MEMĒS. Projekta aktivitātes mazākumtautību un latviešu bērniem un jauniešiem nodrošinās iespējas konstruktīvi līdzdarboties, savstarpēji veicinot starpkultūru kontaktus un sekmējot vienlīdzību un piederības sajūtu Latvijai.

Projekta ietvaros 2019. gada septembrī un oktobrī plānotas radošās darbnīcas un konkurss "Tautasdziesmu MEMES". Aktivitātēs dalībnieki iepazīs krievu, igauņu, ukraiņu un latviešu kultūras mantojuma raksturīgākās iezīmes, uzklausīs eksperta stāstījumu, kā arī dalīsies ar zināšanām par savas tautas tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu. Radošajā darbnīcā jaunieši kopā ar ekspertu noskaidros MEMES veidošanas pamatprincipus. Izzinošā pasākumā Krišjāņa Barona muzejā dalībniekiem būs iespēja iepazīt Latvijas kultūras kanonā iekļauto "Latvju dainu" tapšanas ceļu - vākšanas, krāšanas un izdošanas norises, kā arī piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā "Dzimtas pūralāde". Līdzdarbojoties jaunieši iepazīs viens otru tuvāk un gūs iedvesmu konkursa darbu radīšanai.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" īsteno Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība (LUBA) sadarbībā ar biedrību "Sadarbības platforma", iesaistot Rīgas 6. vidusskolu, Rīgas Igauņu pamatskolu, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un O. Kalpaka daiļamatniecības pamatskolu. Informatīvi atbalsta Latvijas kultūras kanons.

Vairāk informācijas par projekta norisi: Dita Barona, baronamuzejs@gmail.com.

Projektu "Mūsu tautasdziesmas MEMĒS" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja
projekta publicitātes speciāliste
Anita Smeltere
anita.smeltere@gmail.com

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība".