Sadarbība kopējai attīstībai

Ar forumu noslēdzas projekts "Sadarbība kopējai attīstībai"

27. oktobrī ar NVO un iedzīvotāju forumu noslēdzās projekts "Sadarbība kopējai attīstībai". Šo projektu biedrība "Sadarbības platforma" uzsāka īstenot jūnijā Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds".

Projekta galvenais mērķis bija veicināt stabilu, ilgtspējīgu, sekmīgu biedrības un tās dalīborganizāciju darbību, rosināt plašāku sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs un līdzdalības procesu veicināšanā Latvijā.

Projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" gaitā noritēja daudzveidīgi pasākumi, kas papildināja gan biedrības kapacitāti, gan dalīborganizāciju biedru pieredzi, gan sniedza iespēju iesaistīties plašākai sabiedrībai.

Lai spriestu par jaunatnes efektīvām piesaistes iespējām un paņēmieniem NVO darbībā, 17. augustā notika diskusija, kurā piedalīties un izteikt savu viedokli tika aicināti NVO, mediju pārstāvji, jaunieši un visi interesenti.

10. un 11. septembrī Rāmavā noritēja "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju līderu samits, kurā dalībnieki piedalījās intensīvās apmācībās un savstarpēji dalījās ar labo pieredzi un praksi. Apkopojot NVO līderu samitā izskanējušās prezentācijas, tika izveidota un mājas lapā publicēta virtuālā brošūra "Zinību un atziņu krātuve", lai kalpotu kā palīgs ikvienas nevalstiskās organizācijas darbībā.

12. septembrī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā notika apaļā galda diskusija par tēmu "Nemateriālais kultūras mantojums - valsts vērtība un garīga bagātība. Mazākumtautību organizāciju loma un iespējas nemateriālā mantojuma saglabāšanā". Domu un pieredzes apmaiņai pasākumā pulcējās nozares eksperti no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas.

1. oktobrī visi interesenti varēja apmeklēt diskusiju "Sociālā uzņēmējdarbība - iespējas, izaicinājumi, inovācijas". Sociālā uzņēmējdarbība jau vairāku gadu garumā ir aktuāls temats kā nevalstiskā sektora, tā arī uzņēmēju, pašvaldību un sociālo jautājumu speciālistu vidū, tādēļ galvenie diskusijas uzdevumi bija veicināt izpratni par sociālā uzņēmējdarbību.

Sekmīga ziedojumu piesaistīšana nodarbina daudzas nevalstiskās organizācijas. Semināru "Ziedojumu piesaistes dažādi aspekti" 19.oktobrī varēja apmeklēt ikviens NVO pārstāvis vai interesents. To vadīja Valmieras novada fonda priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.

Projekta gaitā tika izstrādāts arī dokuments, kas būtisks ikvienas organizācijas darbībā. Lai "Sadarbības platforma" arī turpmāk veiksmīgi darbotos un sasniegtu nospraustos mērķus, izstrādāta stratēģija nākamajiem trim gadiem.

Ar mērķi veicināt plašākā sabiedrībā izpratni par NVO darbību, sadarbības un līdzdalības iespējām nevalstiskajā sektorā, noslēdzot projektu, 27. oktobrī notika NVO un iedzīvotāju forums. Tajā varēja iepazīt arī dažādu Latvijā dzīvojošu tautu kultūras biedrību darbību un māksliniecisko sniegumu.

Biedrība "Sadarbības platforma" projektu īstenoja sadarbībā ar Latvijas Krievu kultūras biedrību, Latvijas baltkrievu savienību, biedrību "Iecavas sieviešu klubs "Liepas"", biedrību "Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija"" un biedrību "Laimes loks".

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Plašāka informācija:
Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
Lauma Celma
E-pasts: celma.lauma@gmail.com
Mob. tālr. 29822258


Ceturtdien, 2016. gada 27. oktobrī plkst. 14.00 nevalstisko organizāciju pārstāvji un visi interesenti bija laipni aicināti piedalīties NVO un iedzīvotāju forumā. Ar mērķi veicināt plašākā sabiedrībā izpratni par NVO darbību, sadarbības un līdzdalības iespējām nevalstiskajā sektorā forumu rīkoja divas biedrības - "Sadarbības platforma" un "Laimes loks"

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

"Projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros izstrādāta un apstiprināta biedrības "Sadarbības platforma" darbības stratēģija 2017. - 2019. gadam."
Skatīt te:


Izveidota virtuālā brošūra "Zinību un atziņu krātuve"

Projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros izveidota virtuāla brošūra "Zinību un atziņu krātuve". Brošūrā apkopotas NVO līderu samitā izskanējušās prezentācijas, idejas un ieteikumi, kas skar plašu un aktuālu tēmu loku visām organizācijām: stratēģiskā plānošana, cilvēku resursu vadība, finansu piesaiste, brīvprātīgo vadība, komunikāciju un mārketinga stratēģija, NVO interešu pārstāvība pašvaldības un valsts iestādēs.

NVO līderu samits notika no 10. līdz 11. septembrim Rāmavā, pulcējot 20 aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Virtuālā brošūra lai kalpo kā praktisks palīgs un iedvesmas avots gan NVO līderu samita dalībniekiem, gan ikvienam interesentam.

Saite brošūras lejupielādei

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Biedrības "Sadarbības platforma" stratēģija 2014. - 2020. gadam apspriešanai

Biedrība "Sadarbības platforma" turpina strādāt pie ikvienai organizācijai svarīga dokumenta - stratēģijas! Tapis stratēģijas starta variants, kuru publicējam, lai ar to iepazītos un papildinātu.

Gaidām priekšlikumus, komentārus un ieteikumus!

Biedribas “Sadarbibas platforma” darbibas strategija 2017. – 2019. gadam

Aicina uz NVO un iedzīvotāju forumu

Ceturtdien, 2016. gada 27. oktobrī plkst. 14.00 nevalstisko organizāciju pārstāvji un visi interesenti ir laipni aicināti piedalīties NVO un iedzīvotāju forumā. Ar mērķi veicināt plašākā sabiedrībā izpratni par NVO darbību, sadarbības un līdzdalības iespējām nevalstiskajā sektorā, forumu rīko divas biedrības - "Laimes loks" un "Sadarbības platforma". Forums notiks Rīgā, NVO namā, Laimdotas ielā 42.

NVO un iedzīvotāju forums tiek rīkots projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros. Ievadā biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja Lauma Celma iepazīstinās klātesošos ar projekta aktivitātēm un īstenošanas gaitu.

Forumā trīs nevalstisko organizāciju pārstāves dalīsies praktiskajā pieredzē, rīkojot diskusijas par atšķirīgām, bet aktuālām tēmām NVO sektorā: sociālo uzņēmējdarbību, nemateriālo kultūras mantojumu un mazākumtautību lomu tā saglabāšanā, jaunatnes iesaistes iespējām un paņēmieniem NVO darbībā. Turpinājumā dažādu tautu kultūras biedrības iepazīstinās ar savu darbību.

Foruma noslēgumā izskanēs koncerts, kurā uzstāsies Armēņu biedrības, Rīgas 34. vidusskolas, Ukraiņu kultūras biedrības, Poļu kultūras kluba "Polonēze", Krievu kultūras biedrības un Rīgas Vācu kultūras biedrības pārstāvji un mākslinieciskie kolektīvi.

Laipni aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji un visi interesenti!

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

Plašāka informācija:
Biedrības "Laimes loks" valdes locekle Valentīna Volodjko
E-pasts: laimes.loks@gmail.com
Mob. tālr. 26826585

Foruma programma

NVO pārstāvjus aicina uz semināru "Ziedojumu piesaistes dažādi aspekti"

Trešdien, 19. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42, aicinām uz semināru "Ziedojumu piesaistes dažādi aspekti". Semināru vadīs Valmieras novada fonda priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.

Sekmīga ziedojumu piesaistīšana nodarbina daudzas nevalstiskās organizācijas. Tas ir nozīmīgs papildus veids kā nodrošināt nevalstisko organizāciju darbību, sasniegt izvirzītos mērķus vai īstenot sabiedriski nozīmīgus projektus.

Semināra gaitā Ansis Bērziņš nevalstisko organizāciju pārstāvjiem skaidros ziedojumu nozīmi un to piesaistes veidus, īpašu uzmanību pievēršot ziedojumu piesaistes pasākumu plāna izstrādes principiem. Sniegtā informācija ļaus pilnvērtīgāk veidot stabilu sadarbību ar ziedotājiem, atbalstītājiem, ka arī sekot līdzi problēmām un to risinājumiem ziedojumu piesaistes procesā.

Pieteikties semināram aicinām, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība, tālruņa numurs) uz e-pasta adresi nvonams@riga.lv.

Aicinām organizāciju pārstāvjus, kas pieteikušies semināriem, taču nevar ierasties, laikus paziņot par neierašanos! Dosim iespēju semināros piedalīties citiem interesentiem!Izskan priekšlikumi kā iesaistīt jauniešus NVO darbībā

2016. gada 17. augustā Rīgas 15. vidusskolas konferenču zālē notika diskusija "Jaunatnes iesaistes iespējas un paņēmieni NVO darbībā". To rīkoja biedrība "Sadarbības platforma" un Latvijas Krievu kultūras biedrība projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros. Pasākumā piedalījās 20 dalībnieki, pārstāvot 13 nevalstiskās organizācijas.

Diskusijas gaitā klātesošie meklēja atbildes uz jautājumiem kā rosināt jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, reizē stiprinot nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, kā veicināt starppaaudžu komunikāciju un sadarbību? Lai plašāk izprastu šo jautājumu, tika iepazīti nevalstisko organizāciju darbības principi jaunatnes jomā un to realizēšanai nepieciešamo resursu apgūšanas un efektīvas izmantošanas metodes. Savā pieredzē un labās prakses piemēros dalījās aktīvu organizāciju jaunieši.

Diskusijas laikā izskanēja organizāciju pārstāvju dažādi viedokļi un ieteikumi, lai sekmīgi iesaistītu jauniešus sabiedriskajā dzīvē un nevalstisko organizāciju aktivitātēs:

 • veidojot sadarbību ar jauniešiem, uztvert tos kā līdzvērtīgus partnerus;
 • motivēt jauniešu pašiniciatīvu;
 • uzticēties jauniešiem sabiedrisku pasākumu organizēšanā, funkcionāli sadalot pasākumu organizēšanu atbilstoši katra jaunieša interesēm un spējām;
 • veidot jauktas (pēc vecuma) pasākumu darba grupas;
 • aicināt jauniešus, jauniešu organizācijas konkrēto, praktisko pasākumu īstenošanā;
 • NVO darbībā piedāvāt vairāk pasākumu, kas varētu ieinteresēt, saliedēt visus ģimeņu locekļus;
 • piedāvāt jauniešiem aktīvu, radošu sabiedrisko darbu veikšanu;
 • organizēt nometnes jauniešiem ar iespēju tajā praktizēties kā audzinātāja palīgiem;
 • izveidot jauniešu organizācijām kopēju interneta vietni vai platformu, lai veicinātu informācijas apriti, operativitāti un sekmētu sadarbības iespējas;
 • organizēt kopīgus, jauktus (pēc vecuma) sabiedriskos pasākumus, izmantojot mentora darbu un pieredzes apmaiņu;
 • lai aktivizētu jauniešu pilsonisko līdzdalību, rosināt izmaiņas likumdošanā - atļaut vēlēšanās piedalīties jauniešiem no 16 gadu vecuma;
 • sadalot NVO Fonda naudu, mērķtiecīgi paredzēt daļu jauniešu organizācijām.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Plašāka informācija:
  Latvijas Krievu kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja
  Jeļena Matjakubova
  E-pasts: elena.matjakubova @gmail.com

  Apkopotas apaļā galda diskusijas dalībnieku prezentācijas

  2016. gada 12. septembrī Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Rīgā notika apaļā galda diskusija par tēmu "Nemateriālais kultūras mantojums - valsts vērtība un garīga bagātība. Mazākumtautību organizāciju loma un iespējas nemateriālā mantojuma saglabāšanā". Domu un pieredzes apmaiņai pasākumā pulcējās eksperti un interesenti no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas. Diskusiju rīkoja Latvijas baltkrievu savienība kopīgi ar biedrību "Sadarbības platforma" projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros. Šajā bukletā apkopotas apaļā galda diskusijas dalībnieku prezentācijas latviešu un krievu valodās.

  Diskusijas buklets


  Aicina uz diskusiju "Nemateriālais kultūras mantojums - valsts vērtība un garīga bagātība. Mazākumtautību organizāciju loma un iespējas nemateriālā mantojuma saglabāšanā"

  Pirmdien, 12. septembrī plkst.13.00, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Rīgā, Pils laukumā 4, notiks apaļā galda diskusija par tēmu "Nemateriālais kultūras mantojums - valsts vērtība un garīga bagātība. Mazākumtautību organizāciju loma un iespējas nemateriālā mantojuma saglabāšanā". Domu un pieredzes apmaiņai pasākumā pulcēsies eksperti un interesenti no Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas. Diskusiju organizē Latvijas baltkrievu savienība kopīgi ar biedrību "Sadarbības platforma" projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros.

  Apaļā galda diskusijas galvenais uzdevums ir stiprināt sabiedrības izpratni un atbildību par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu kā svarīga resursa, kas iezīmē katras valsts savdabību un kultūras daudzveidību. Tiks aplūkotas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, uzturēšanas atbalsta metodes un veidi, ko sniedz valsts, pašvaldības iestādes vai iniciē nevalstiskās organizācijas.

  Diskusijas laikā notiks nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas sekmīgas prakses piemēru Latvijā, Krievijā un Baltkrievijā iepazīšana, kā arī sadarbības iespēju aktualizēšana.

  Lai dalītos pieredzē par nemateriālā kultūras mantojuma pētījumu un saglabāšanas jautājumiem, apaļā galda diskusijā uzstāsies Latvijas Nacionālais kultūras centra folkloras eksperte Gita Lancere, Baltkrievijas Kultūras institūta Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības zinātniski metodiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Alla Staškeviča, Krievu folkloras valsts republikāniskā centra reģionālo zinātnisko programmu nodaļas vadītāja Maskavā Varvara Dobrovoļska, folkloras pedagoģiskā centra "Tradīcija" vadītājs, Latgales un Vidzemes folkloras pētnieks Sergejs Oļenkins.

  Pasākuma otrajā daļā uzstāsies autentiskā folkloras studija "Iļjinskaja pjatnica", notiks pēc etnogrāfiskās ekspedīcijas materiāliem veidotās filmas "Rīts līgavas mājās. Krievu kāzas Latgalē" demonstrācija, kā arī diskusija un priekšlikumu apkopošana. Apaļā galda diskusijas darba valodas būs latviešu un krievu.

  Diskusijā piedalīties aicināti Latvijas dažādu nacionālo diasporu sabiedrisko organizāciju pārstāvji, valsts un pašvaldību struktūru pārstāvji, kuri savā darbā saistīti ar Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jautājumiem, Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, preses pārstāvji, kā arī visas ieinteresētās personas un organizācijas.

  Plašāka informācija:
  Latvijas baltkrievu biedrības valdes priekšsēdētāja
  Jeļena Lazareva
  E-pasts: belarus@ilguciems.lv
  Mob. tālr. 26603030

  Pasākuma programma


  Diskutēs par jaunatnes iesaistes iespējām un paņēmieniem NVO darbībā

  Daudzas nevalstiskās organizācijas savā darbībā vēlas iesaistīt jauniešus, akcentējot ka, līdzdalība organizācijās, biedrību un nodibinājumu darbībā, kā arī dažādu projektu un iniciatīvu īstenošanā ir iespēja jauniem cilvēkiem ne tikai vērtīgi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī paplašināt redzesloku un iegūt jaunas prasmes un zināšanas. Nereti sabiedriskās organizācijas sastopas ar zināmu izaicinājumu - kā piesaistīt jauniešus NVO sektoram?

  Lai spriestu par jaunatnes efektīvām iesaistes iespējām un paņēmieniem NVO darbībā, trešdien, 2016. gada 17. augustā plkst. 16.00, Rīgas 15. vidusskolas konferenču zālē (Rīgā, Visvalža ielā 9) notiks diskusija. To rīko biedrība "Sadarbības platforma" un Latvijas Krievu kultūras biedrība projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" ietvaros.

  Galvenā tēma diskusijas gaitā - kā rosināt jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, reizē stiprinot nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, kā arī veicinot starppaaudžu komunikāciju un attīstību? Lai plašāk izprastu šo jautājumu, tiks iepazīti nevalstisko organizāciju darbības principi jaunatnes jomā un to realizēšanai nepieciešamo resursu apgūšanas un efektīvas izmantošanas metodes. Savā pieredzē un labās prakses piemēros dalīsies aktīvu, dažādas jomas pārstāvošu organizāciju jaunieši - no Jauniešu brīvo interešu biedrības, biedrības "Nītaureņi", Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komitejas u.c. Klātesošie varēs iepazīties ar jauniešu darbību nevalstiskajā sektorā Liepājā un Jelgavā, kā arī ar iespējām pievienoties mazākumtautību organizāciju aktivitātēm.

  Diskusija būs veidota divās daļās. Pirmajā daļā būs skatāmas un klausāmas prezentācijas, savukārt otrajā - varēs diskutēt par tajās skartajām tēmām un izskanējušajiem viedokļiem.

  Diskusijā par jaunatnes iesaistes iespējām un paņēmieniem NVO darbībā aicināti piedalīties biedrības "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju, citu NVO, mediju pārstāvji, citi interesenti un īpaši - jaunieši.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

  Plašāka informācija:
  Biedrības "Sadarbības platforma" valdes priekšsēdētāja
  Lauma Celma
  E-pasts: celma.lauma@gmail.com
  Mob. tālr. 29822258


  Uzsākts projekts "Sadarbība kopējai attīstībai"

  2016. gada jūnijā biedrība "Sadarbības platforma" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāk īstenot projektu "Sadarbība kopējai attīstībai" (projekta nr.2016.LV/NVOF/DAP/MAC/007).

  Projekta galvenais mērķis ir veicināt stabilu, ilgtspējīgu, sekmīgu biedrības un tās dalīborganizāciju darbību, rosināt plašāku sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs un līdzdalības procesu veicināšanā Latvijā. Projekta īstenošana plānota līdz 2016. gada oktobra beigām.

  "Sadarbība kopējai attīstībai" paredz daudzveidīgus pasākumus, kas papildinās biedrības pieredzi un kapacitāti. Lai biedrība arī turpmāk veiksmīgi darbotos un sasniegtu rezultātus, projekta gaitā tiks izstrādāta tās stratēģija nākamajiem trim gadiem. Lai informētu un izglītotu nevalstisko organizāciju pārstāvjus par būtiskiem jautājumiem dažādās jomās, plānotas tikšanās - diskusijas par nemateriālā kultūras mantojuma resursu, jaunatnes iesaistes paņēmieniem NVO darbībā un sociālās uzņēmējdarbības iespējām. Biedrība rīkos arī diskusiju par finansējuma un ziedojumu piesaistes iespējām. 10. un 11. septembrī, Rāmavā notiks "Sadarbības platformas" dalīborganizāciju līderu samits, kurā paredzētas apmācības, labās pieredzes un prakses prezentācijas. Savukārt oktobrī plānots NVO un iedzīvotāju forums, kurā dažādas NVO iepazīstinās ar savu darbību un notiks NVO un iedzīvotāju diskusijas par sadarbības iespējām.

  Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, dalīborganizāciju biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

  Projekta "Sadarbība kopējai attīstībai" pasākumi veidos nozīmīgu papildinājumu biedrības turpmākai darbībai un attīstībai.

  Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sadarbības platforma".

 •